biotechnologia - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4655
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
biotechnologia - wykłady - strona 1

Fragment notatki:Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura adaptacji, katabolizm węglowodanów, genom, geny i ich biologia, drożdże, etapy przygotowania przed słodowaniem, technologie kwasów organicznych itp.

Biotechnologia jest dziedziną badawczo-aplikacyjną powstałą ze zintegrowania pewnych działów biochemii, mikrobiologii, genetyki i nauk inżynierskich w celu technologicznego wykorzystania drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich składników.
(Bios-życie, teuchos- narzędzie, logos-nauka).
Biotechnologia klasyczna:
surowiecżywy organizm produkt
Biotechnologia nowoczesna
inżynieria genetyczna
surowiec żywy organizm produkt
Historia biotechnologii
-Rolnicy już 5000 lat przed narodzeniem Chrystusa zauważyli, iż pewne odmiany zbóż lepiej rosną w tych samych warunkach niż inne.
-Rolnicy 1000 lat przed Chrystusem skrzyżowali konia z osłem.
-Przed Pasteurem (przed 1865) technologia piwa, produkcja napojów wysoko alkoholowych, stosowanie drożdży do wypieku pieczywa, produkcja octu, wina, serów, jogurt
- Era Pasteura (1865-1960) produkcja butanolu, acetonu, glicerolu, kwasu octowego
- Era antybiotyków (1940- 1960) odkrycie penicyliny i produkcja antybiotyków na dużą skalę
- Era poantybiotykowa (1960-75) produkcja witamin, kwasu glutaminowego, lizyny, enzymów i ich zastosowanie, produkcja białka jednokomórkowców, gumy ksantanowe
-Nowa biotechnologia (1975-) produkcja przeciwciał monoklinalnych, inżynieria genetyczna (produkcja insuliny, hormonu wzrostu), hodowle tkankowe roślin, komórek zwierzęcych, biosensory, inne białka otrzymane inżynierią białkową, nowe typy bioreaktorów.
Rozwój biotechnologii molekularnej (rekombinacja genetyczna i biotechnologia)
1943- produkcja przemysłowa penicyliny
1944- geny=DNA
1953- struktura DNA
1970- restrykcyjne endonukleazy
1976- sekwencjonowanie DNA
1978- ludzka insulina w E. coli
1982- produkcja rekombinowanej szczepionki zwierzęcej
1988- PCR
1990- początek prac nad ludzkim genomem
1995- zsekwencjonowanie pierwszego niewirusowego genomu
1997- sklonowanie owcy Dolly
2002- zsekwencjonowanie ludzkiego genomu
Podział biotechnologii:
a) zielona- rolnictwo, biotechnologia środowiska- biopaliwa, biomasa bioremediacja, b. żywności, nauka o żywnieniu
b) czerwona- zdrowie, medycyna, diagnostyka
c) biała- bioprzemysł-energia, procesy przemysłowe
d)niebieska- b. przybrzeżna, morza, b. środowiska, hodowla ryb
Niebieska biotechnologia- enzymy i związki bioaktywne z morza
-unikalne bakterie w środowisku morskim (halo-, baro-, termo-, psychrofilne)
-enzymy syntetyzowane przez w/w bakterie o unikalnych właściwościach (np. proszki do prania)
Celem biotechnologii żywności jest poprawa procesu technologicznego, wartości odżywczych, bezpieczeństwa i cech organoleptycznych żywności. Może ona korzystnie wpływać na środowisko poprzez ograniczenie np. stosowania pestycydów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz