Hydrolazy kwasne

Podział i klasyfikacja enzymów

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Saczko
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2023

W prezentacji znajdziecie takie zagadnienia jak: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy...

Enzymy jako reagenty- wykład 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

, hydrolazy epoksydów Tworzenie wiązania węgiel‐węgiel – reakcja aldolowa, reakcja Michaela, addycja CN...

Lipazy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2709

Lipazy - są enzymami należącymi do klasy hydrolaz, do podgrupy esteraz Działanie lipazy...

Metabolizm lipidów i sacharydów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2436

, który pod działaniem hydrolazy ulega rozkładowi do acetylooctanu i w tej postaci jest wydalany z organizmu z moczem. ...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1862

) - katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy (nukleazy) - katalizujące reakcje hydrolizy...