Nadwrażliwość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadwrażliwość - strona 1 Nadwrażliwość - strona 2 Nadwrażliwość - strona 3

Fragment notatki:


22. Nadwrażliwość - stan wypaczonej odpowiedzi immunologicznej, prowadzący do uszkodzenia tkanek i zapoczątkowujący proces chorobowy
- termin używany przede wszystkim do określania nieprawidłowości powstających na skutek działania czynników zewnętrznych (alergia)
- stany patologiczne wynikające z reakcji immunologicznych w stosunku do autoantygenów (czynniki wewnętrzne) są charakteryzowane jako stany autoagresji (reakcje autoimmunizacyjne)
typ I (natychmiastowy) Typ II (cytotoksyczny) Typ III (kompleksy) Typ IV (komórkowy)
- katar sienny - reakcja poprzetoczeniowa - choroba posurowicza - kontaktowe zapalanie skóry
- atopowe zapalenie skóry - lekopochodne cytopenie - przewlekłe kłębuszkowe zap.nerek - ostre odrzucenie przeszczepu allog.
- pokrzywka - choroba hemolityczna noworodków - zew.poch. alergiczne zap.pęcheryzków pł - odczyn po subq podaniu tuberkuliny
- wstrząs anafilaktyczny - miastenia - reakcja Arthusa
- astma atopowa Nadwrażliwość typu I (alergia) - niewspółmiernie mała dawka antygenu wywołuje czasem dramatyczne objawy
- u jej podłoża leżą reakcje antygenu (alergenu) z przeciwciałami IgE związanymi z receptorami powierzchniowymi (FcεRI) komórek tucznych i bazofilów
- efekt kliniczny wywołany jest głównie z wydzielaniem przez te komórki mediatorów (histamina, leukotrieny, aktywatory kinin)
- atopia - dziedziczna skłonność do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE rozpoznających niektóre antygeny powszechne w środowisku (stan ten niekoniecznie wiąże się z ujawnieniem klinicznych objawów alergii), lub synonim choroby u podłoża której leżą mechanizmy nadwrażliwości typu I (atopowe zap.skóry, astma atopowa, sezonowy alergiczny nieżyt nosa)
Czynniki warunkujące wystąpienie alergii - najczęściej definiuje się alergię na podstawie: obecności swoistych przeciwciał IgE w surowicy, dodatnich prób skórnych, objawów klinicznych
Wpływ czynników genetycznych - ryzyko zachorowania na alergię większe u osób obciążonych rodzinnie (gdy jedno z rodziców lub oboje cierpią na jakąś postać alergii)
- średnie ryzyko 40% gdy jedno z rodziców cierpi na alergię, do 60% gdy oboje są alergikami
- chłopcy częściej zapadają na choroby alergiczne i ryzyko zachorowania dziecka jest większe w wypadku alergii matki niż gdy alergikiem jest ojciec
- poszukiwanie genów odpowiedzialnych za występowanie u alergików nadmiernych reakcji na nieszkodliwe w sumie alergeny zmierza w dwóch kierunkach: badania nad korelacją występowania określonych antygenów MHC z odpowiedzią na dany alergen i badania nad dziedziczeniem ogólnej nadreaktywności w zakresie odpowiedzi immunologicznej z udziałem IgE (predyspozycji do alergii)


(…)

… wydzielając INF-γ, cytokina ta indukuje na na keratynocytach ekspresję cz.MHC II i ICAM-1, czyniąc je podatnymi na rozpoznanie i atak ze strony napływających w drugiej kolejności LimT CD4+ (Th1)
- ponadto INF-γmiejscowo aktywuje makrofagi
- z czasem faza efektorowa jest wygaszana przez LimTr1 wydzielające Il-10
- w Polsce alergenami kontaktowymi są: nikiel, chrom, żywice epoksydowe i ich utwardzacze…
… reakcja poprzetoczeniowa charakteryzuje się: bólami w okolicy lędźwiowej, spadkiem ciśnienia (czasem prowadzi do wstrząsu), krwiomocz, przy dużej hemolizie może dojść do niewydolności nerek i żółtaczki
Konflikt serologiczny matczyno-płodowy
- niezgodność w zakresie układu Rh, w wypadku gdy matka ma krew grupy Rh- a płód Rh+
- klasyczny konflikt zachodzi wtedy gdy antygen D występuje na erytrocytach płodu…
… konfliktu)
- dopiero po okresie 6-40 tygodni następuje konwersja immunoglobulin do klasy IgG1 i IgG3, mają one zdolność do swobodnego przechodzenia przez barierę łożyskową, po przejściu uszkadzają erytrocyty płodu powodując hemolizę
- wynikiem tego jest niedokrwistość, niedotlenienie, pozaszpikowe krwiotworzenie i ostatecznie uszkodzenie wielonarządowe
- ze względu na czas potrzebny na wtowrzenie IgG…
… komórek, co może prowadzić do aktywacji dopełniacza i zniszczenia komórki
- efekt może dotyczyć erytrocytów, neutrofilów, płytek krwi i powodować niedokrwistość hemolityczną, grnulocytopenię i trombocytopenię
- przykłady leków: aminofenazon, sulfonamidy, chlorpromazyna, fenacetyna
- najczęściej objawy uszkodzenia łagodne, ustępują po odstawieniu leku
Nadwrażliwość typu III - reakcje z udziałem kompleksów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz