Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń - omówienie - strona 1 Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń
Zapalenie skóry wywołane przez podraźnienie / Reakcje alergiczne typu opóźnionego / Reakcje alergiczne typu natychmiastowego (uogólniona anafilaksja)
Nadwrażliwość - nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej wyniku może dochodzić do bardzo silnej odpowiedzi, zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia
własnych komórek.
Wyróżnia się 4 typy reakcji nadwrażliwości według Coombsa :
Typ I (potocznie zwany alergią) - reakcja antygenów z przeciwciałami klasy IgE związanymi z receptorami powierzchniowymi FcεR1 komórek tucznych, bazofilów i eozynofilów prowadząca do wydzielenia mediatorów procesu zapalnego.
Przykłady: • wstrząs anafilaktyczny • atopowe zapalenie skóry • pokrzywkę • astmę alergiczną • atopowe zapalenie spojówek • alergiczny nieżyt nosa • egzema • alergia pokarmowa
Typ II - cytotoksyczny zależny przede wszystkim od przeciwciał klasy IgM i IgG. Uszkodzenie tkanek jest wynikiem zabijania komórek obcych lub komórek posiadających na powierzchni nowe antygeny (np. po przebyciu infekcji bakteryjnej lub wirusowej fragmenty struktur tych drobnoustrojów pozostają w organizmie, są następnie opsonizowane, co może prowadzić do uszkodzenia narządów).
Wyróżniamy następujące mechanizmy uszkadzania tkanek:
• Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał - ADCC
• Działanie dopełniacza poprzez utworzenie kompleksu atakującego błonę
• Prawdopodobnie na nadwrażliwość typu II ma też wpływ cytotoksyczność limfocytów Tc, komórek NK i makrofagów
Przykłady nadwrażliwości typu II:
• reakcja poprzetoczeniowa • anemia hemolityczna z dodatnim odczynem Coombsa • lekopochodne cytopenie • choroba hemolityczna noworodków • miastenia • zespół Goodpasture'a • pęcherzyca zwykła • zapalenie tarczycy Hashimoto • choroba Gravesa-Basedowa • przewlekła pokrzywka
Typ III - reakcja z udziałem kompleksów immunologicznych antygen-przeciwciało.
• choroba posurowicza • reakcja Arthusa • reumatoidalne zapalenie stawów • toczeń rumieniowaty układowy
• paciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: płuco farmera, płuco hodowcy pieczarek, płuco hodowcy gołębi • przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego
Typ IV - przewaga reakcji komórkowej z udziałem limfocytów T
• nadwrażliwość kontaktowa • wyprysk kontaktowy alergiczny • wyprysk kontaktowy niealergiczny
• nadwrażliwość ziarniniakowa - w nacieku komórkowym występują bardzo charakterystyczne komórki nabłonkowate (makrofagi aktywowane w warunkach przewlekłej stymulacji cytokinami) i komórki olbrzymie (komórki nabłonkowate połączone w wielojądrowe komórki typu Langhansa lub komórki olbrzymie typu dookołaciała obcego):


(…)

… • sarkoidoza • choroba Leśniowskiego-Crohna • odczyn tuberkulinowy
• przewlekłe odrzucanie przeszczepu allogeniczengo • reakcja odrzucania gospodarza
Cecha wspólna: długotrwale utrzymujący się patogen, czyli długotrwały bodziec antygenowy.
Typ V - dodatkowy typ nadwrażliwości, który jest czasem (często w Wielkiej Brytanii), stosowany jako rozróżnienie od typu II.
Cechą charakterystyczną typu V jest fakt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz