Immunologia, Dopełniacz (komplement) - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia, Dopełniacz (komplement) - omówienie - strona 1 Immunologia, Dopełniacz (komplement) - omówienie - strona 2 Immunologia, Dopełniacz (komplement) - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dopełniacz (komplement)-C
Odkrywcą dopełniacza był Jules Bordet, który wykazał, że ten składnik surowicy wspomaga jako opsonina niszczenie bakterii przez przeciwciała.
Nazwa komplement oznacza w pierwotnym znaczeniu komplementację- wspomaganie aktywności przeciwciał.
1919- nagroda Nobla
Komplement (dopełniacz)- ciepłolabilny (wrażliwy na ogrzewanie) składnik plazmy (bez surowicy) „dopełniający” hemolityczne właściwości przeciwciał przeciwerytrocytarnych.
Dopełniacz dopełnia zdolność hemolizy erytrocytów przy udziale przeciwciał. Bez niego nie ma lizy erytrocytów.
Dopełniacz- układ około 30 białek występujących w surowicy i płynach tkankowych w postaci prekursorów, które ulegają kaskadowej aktywacji z powstawaniem aktywnych biologicznie składników.
Odporność elementów rozpuszczalnych wrodzonej odporności (humoralnych)
C działa jako całość.
Jako całość jest ciepłochwiejny, ulega inaktywacji w 56ºC (30min)
Można przechowywać 1 dzień w temp lodówki 4ºC.
6 tyg -20
Pół roku -80ºC
Białka układu dopełniacza:
C1 (składa się z 3 elementów: q, r, s), C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9
Czynnik B, D, H oraz I, properdyna (P)
Lektyna wiążąca mannozę (MBL), serynowe proteazy związane z MBL (MASP-1, MASP-2)
Inhibitor C1(C1-INH), białko wiążące C4-binding (C4-BP), DAF, receptor dopełniacza 1 (CR1), białko-S (witronektyna)
Aktywacja dopełniacza- rozszczepienie składników białkowych C z utworzeniem składników enzymatycznych rozkładających kolejne składniki
Wiązanie dopełniacza- wiązanie C przez kompleks Ag-Ab
Inaktywacja dopełniacza- denaturacja (cieplna) początkowych składników dopełniacza skutkująca utratą aktywności litycznej dopełniacza
Konwertaza/ esteraza- rozszczepiony składnik białkowy C, który działa jak enzym proteolityczny na inny składnik C.
Funkcje dopełniacza:
Korzyści dla gospodarza:
Opsonizacja- nasilenie fagocytozy
Mobilizacja i aktywacja fagocytów
Liza bakterii i zakażonych komórek
Regulacja odp humoralnej (limfocyty B)
Udział w eliminacji kompleksów immunologicznych
Udział w eliminacji komórek apoptycznych
Szkody dla gospodarza:
Zapalenia
Anafilaksja
Aktywacja dopełniacza- 3 drogi:
1) Klasyczna zależna od utworzenia kompleksów antygen- przeciwciało IgG lub IgM.
Zależna od powstania przeciwciał

(…)

… aktywnych form tlenu (wybuch oddechowy).
Powstają toksyczne pochodne tlenu- ROI:
Nadtlenek wodoru H2O2 Anion ponadtlenkowy O2- Tlen singletowy 1O2 Rodnik wodorotlenowy OH
W błonie komórki żernej występuje oksydaza NADPH
Zwiększone zużycie tlenu w komórce w trakcie fagocytozy jest związane z nasilonym rozkładem glukozy, w czasie cyklu heksozomonofosforanowego.
W trakcie tego cyklu komórka jest zaopatrywana w NADPH, który jest dawcą elektronów dla oksydazy NADPH, enzymy uruchamiającego przemiany wybuchu oddechowego.
Aktywna oksydaza przerzuca elektrony na tlen cząsteczkowy z utworzeniem anionu ponadtlenkowego O2-.
Powstawanie aktywnych form tlenu (ROI) podczas fagocytozy:
Oksydaza NADPH
2O2 + NADPH → 2O2- + NADP+ + H+ (anion ponatlenkowy)
Dysmutaza ponadtlenkowa
2O2- + 2H+→ H2O2 + O2 (nadtlenek wodoru…
… chemotaktyczne dla neutrofilów i eozynofilów
TNF
IL-4
Mediatory syntetyzowane po zadziałaniu aktywatora: Pochodne kwasu arachidonowego: Prostaglandyny
Leukotrieny
PAF
Efekty działania mediatorów uwalnianych przez aktywowane kom tuczne: Rozszerzenia naczyń i zwiększenie ich przepuszczalności
Aktywacja leukocytów
Przyciąganie leukocytów- chemotaksja
Aktywacje integryn, nasilona ekspresja selektyn i ICAM-1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz