Grupa karbonylowa - strona 5

Cukry i sacharydy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1141

aldehydu Dglicerynowego lub dihydroksyacetonu, które zawierają fragmenty HO-C-H pomiędzy grupą karbonylową...

Reakacje millarda, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

przesunięciu się równowagi w kierunku formy acyklicznej z wolną grupą karbonylową (podwyższone pH roztworu...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

organicznego Grupy - karbonylowa C=O, nitrowa NO2, azowa N=N są chromoforami, czyli akceptorami elektronów π...

Spektroskopowe metody badawcze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

karboksylowych i rozciągającego wiązania C=O grup karbonylowych ketonów; adsorpcja w zakresie 1610 cm-1 świadczy...

Białka - Proteiny

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

– wodorowych(=O- -H-) między grupami karbonylowymi -C=O i grupami N-H występującymi w wiązaniu peptydowym...

Chemia organiczna - technologia - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

, przykładowe związki. Addycja nukleofilowa jako charakterystyczna reakcja grupy karbonylowej. Równowaga keto...