Grupa karbonylowa - strona 4

Koenzymy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

druga upropotonowana polaryzuje grupę karbonylową wiżanaia peptydowego zwiększając jej podatność na atak...

Enzymologia - notatki z wykładu 7

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

. tworzenie zasady schiffa (iminy) w wyniku nukeofiloego ataku aminy na grupę karbonylową Uprotonowany azot...

Cukry

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1918

-glukopiranozyd; • Disacharyd, grupa karbonylowa pozostaje nie zablokowana, w reaktywnej formie półacetalowej...

Biosynteza nukleotydów- zgadanienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3332

fosforanowa ATP aktywuje tlen grupy karbonylowej, które zostaje zamieniony na N przyłączony bezpośrednio...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1106

reakcje i mechanizm addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej na przykładzie aldehydu benzoesowego...

Biosynteza nukleotydów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

grupy karbonylowej na grupę aminową w biosyntezie nukleotydów. Które z następujących reagentów...