Chemia organiczna - Atom węgla - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - Atom węgla - egzamin - strona 1 Chemia organiczna - Atom węgla - egzamin - strona 2 Chemia organiczna - Atom węgla - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

f
~DtlLls-'cet
Ch~li&
0YJ!2f!/~GZ
l) Budowa elektronowa atomu wegla, napisac wzory (przyklady) weglowodorów posiadajacych stany wegla o
hybrydyzacji: (typy wiazan) a) sp5-sp3 b) sp3-sp2 c) sp3-sp d) sp2-sp f)sp-sp
2) Izometria konstytucyjna; narysowac wszystkie izomery konstytucyjne heksanu C6Hl4
3) Alkeny; elektrofilowe polaczenia do alkenów, podac mechanizm na przykladzie reakcji eteru z kwasem
siarkowym lub H20 w obecnosci katalizatora.
4) Areny; reakcja i mechanizm powstawania elektrofilowego na przykladzie reakcji toluenu z mieszanina
nitrujaca (HN03 + H2S04).
5) Fluoropochodne weglowodorów; przedstawic mechanizm powstawania nukleofilowego typu Snl i Sn2 na
przykladzie reakcji 2-chloro-2-metylopropanu ichlorometanu zjonem CN-.
6) Alkohole i fenole; napisac wszystkie reakcje utleniania etanolu i propanolu-2 zwiazki chromu VI oraz
hydrochinonu solami srebra.
7) Aldehydy i ketony; polaryzacja grupy C=O i równowagi keto-etolowe w nastepujacych zwiazkach; aceton,
pentanodion-2,4; acetylo-octan. Enolizacja zw. karbonylowych pod wplywem kwasów i zasad.
8) Napisac wzór chlorku kwasu benzoesowego i reakcje tego chlorku z: a) etanolem b) metyloamina. Narysowac
schemat obrazujacy mechanizm podstawienia acylowym atomie wegla.
9) Weglowodory; narysowac wzory Fishera aldehydu D-glicerynowego,
wzory Hawortha alfa-D-glukopiranozy i alfa-D-fruktofuranozy.
D-glukozy i D-fruktozy. Naszkicowac
10) Aminokwasy; naszkicowac wzory Fishera: a) alaniny b) waliny c) fenyloalaniny d) cysterny e) kwasu
asparaginowego.
oraz gr 2
1) Budowa elektronowa atomu wegla, wypisz weglowodory z konfiguracjami a)sp3-sp3 b)sp3-sp2 c)sp3-sp
d)sp2-sp2 e)sp2-sp f)sp-sp
2)Rodnikowy sposób halogenowania na przykladzie chlorowanai metanu
3)Izomeria E i Z na przykladzie 3-etylo-4-metylo-2-pentenu
4)Budowa benzenu wedlug teorii orbitali molekularnych
5)Wzory obrazujace wymiane grupy OH na halogen w alkoholach
6)Reakcja przylaczenia nukleofilowego
HCN
do grupy karbonylowej na przykladzie reakcji etanalu i propanonu z
7)Mechanizm estryfikacji na przykladzie reakcji kwasu octowego z etanolem
8)Reakcje metyloaminy i aniliny z HCI i HN03. Nazwac produkty. Opisac róznice
9)Naszkicowac nastepujace zwiazki a) metanotiol b) benzenotiol c) sulfid dietylowy d) disulfid dietylowy e)
chlorek trimetylosulfoniowy f) sulfotlenek fenylo-metylowy g) sulfon dietylowy h) kwas metanosulfoniowy i)
kwas benzoesosulfonowy j) chlorek metanosulfonylowy
10)Narysowac: furan, tiofen, pirol, pirydyn, chiroline, imidazol, tiazol. Podac, które z tych zwiazków sa tetanadmiarowe a które teta-deficytowe, ich reaktywnosc w stosunku do elektrofili i nukleofili. Szkic reakcji
pirydyny z chlorkiem metylu i amidkiem sodu
Grupa E
I)Budowa elektronowa atomu wegla, napisac wzory (przyklady) weglowodorów posiadajacych
hybrydyzacji: (typy wiazan) a) sp5-sp3 b) sp3-sp2 c) sp3-sp d) sp2-sp t)sp-sp
stany wegla o
2) Izometria konstytucyjna; narysowac wszystkie izomery konstytucyjne heksanu C6HI4
3) Alkeny; elektrofilowe ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz