chemia organiczna - egzamin - propanon

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia organiczna - egzamin - propanon - strona 1 chemia organiczna - egzamin - propanon - strona 2 chemia organiczna - egzamin - propanon - strona 3

Fragment notatki:

-
Bodvtrzf!;!c
fd1l4?f'~ ~IL'UJ"Grupa G:
l. a) 2metylopropan
CH3-CH -CH3
I
CH3
H
I
H-C-O-H
!
H
b) metanol
sp3
c) metanal
d) propanon
sp2
e) 2metylopropen
CH~-C;;::;CH
f) propyn
';;
H ••••••••
~
/
g)chloroetan
H
h) 2-chloropropen
CI
J
-""'''H
H
sp3
CH3-C=CH2
I
CI
i)chlorobenzen
j) nitrobenzen
Ó:
O'\:
//
NO2
_
2. Izomery heptanu:
C7HI6 (Cm - CH2 - CH2 - CH2 -CH2 - CH2- CH3
Istnieje dziewiec izomerów heptanu:

heptan (n-heptan)
2-metyloheksan

CH3-CH(CH)-CH2-CH2-CH2-CH3
3-metyloheksan CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3
2,2-dimetylopentan
CH3-(CH3)C(CH3)-CH2-CH2-CH3
2,3-dimetylopentan CH3-CH2-(CH3)C(CH3)-CH2-CH3
2,4-dimetylopentan CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH3
3,3-dimetylopentan CH3-CH2-(CH3)C(CH3)-CH2-CH3

3-etylopentan

2,2,3-trimetylobutan
CCC (CC)
CC
CC (C)
(C) C (C) C
3. Regula Markownikowa - zasada okreslajaca kierunek reakcii addycii do podwójnego wiazania wegiel-wegiel (-C=C-).
Nazwa tej reguly pochodzi odjej twórcy, rosyjskiego chemika Wladvmira Markownikowi:!, który zaproponowaljaw
18691'.
H
CI
I
H2C-CI--CH3
I
-[
H,C=CH
\
CH,
Z·chloropropin
/
1·chloropropOIn
+HC1=
4. a)
('Hio
CHa
o
b)
+ N02
NO2
c)
CH:!
o
+ sm --7
o
II
7.Metanal
H-C-H
O
II
Etanal CH3- C2,2-dimetylopropanal
H
CH3-C(CH3)(CH3)-CHO
H3C"" /CH3
C
II
O
Aceton
Keton metylowo-fenylowy
Aceton,
8.
CsHsCO-CH3
keton
CICH2COOCH2CH3
b) CH3COCl + CH3NH2) -7 CH3CONHCH3
c) CH3COC + H20 -7 CH3COOH + HCI
D- glicerynowy
CHO
I
HO-C-H
I
Hle-oH
HO
H
H
H
OH
H
OH"
OH
HO
Uo
:H
H
H:l:
HO
OH
H
CH:zOH
CH;zOH
~CH2~H
L-Glucose
D-Glucose
OH
OH
OH
.
alfa D-glukoplranoza
10.
q"""
f\
HlN
fenyloalanina
HS ~OH
Cysteina
H
(Il)
~
OH
O
~
kwas asparaginowy
NH2
histydyna
alfa-D-fruktofuranozy
Grupa
l) Budowa elektronowa atomu wegla, wypisz weglowodory z konfiguracjami a)sp3-sp3 b)sp3-sp2 c)sp3-sp d)sp2-sp2 e)sp2sp f)sp-sp
a)
b)
c)
d)
e)
/CH3
H3C
SP3
SP3
sP3
CH3
H3C
~H
~
SP3
f)
H
S~P
'H
~H3
H
2)Rodnikowy
Cl2 ~ 2CI'
sp[
H,~sP2
SP3
sposób halogenowania
CI + CH4 ~ CH3' + HCI
na przykladzie
chlorowania
metanu
CH3' + CI2 -7 CH3CI+ CI'
te kropki oznaczaja rodniki
Izomeria E
4) Budowa benzenu wedlug teorii orbita li molekularnych
strona 162 w Mastalerzu
5) (236) Wzory obrazujace wymiane grupy OH na halogen w alkoholach
R-OH+HX -7 R-X+ H20 X = CI, Br, I
6) Reakcja przylaczenia nukleofilowego do grupy karbonylowej na przykladzie reakcji etanalu i propanonu z HCN
+
I
H3C~O
H
HCN

'H
~~OI
CN
HC
HCN
•.
H3(;3~O'H
CN
7) Mechanizm estryfikacji na przykladzie reakcji kwasu octowego z etanolem
+
H
I
/H
O
+
---
/ H
-Hp
8) Reakcje metyloaminy i aniliny z HCIi HN03. Nazwac produkty. Opisac róznice
?????????????
9) Naszkicowac nastepujace zwiazki a) metanotiol b) benzenotiol c) sulfid dietylowyd) disulfid dietylowy e) chlorek
trimetylosulfoniowy f) sulfotlenek fenylo-metylowy g) sulfon dietylowy h) kwas metanosulfoniowy i) kwas
benzoesosulfonowy j) chlorek metanosulfonylowy
SH
a. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz