Estryfikacja

note /search

Nitrowanie celulozy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 5782

. Nitrogliceryna otrzymywana jest przez estryfikację gliceryny mieszaniną nitrującą. W mieszaninie nitrującej...

Używanie biopaliw-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

, następnie poddawany jest on procesowi estryfikacji. W procesie tym powstają metylowe estry rzepakowe...

Pektyny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Żywienie dziecka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

różniące się stopniem estryfikacji i neutralizacji: • Wysokometyhwana - (WM) stopień estryfikacji >50...

Właściwości funkcjonalne skrobi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Żywienie dziecka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

NA DRODZE ESTRYFIKACJI • W reakcji skrobi z czynnikami estryfikującymi można wprowadzić zarówno do amylozy...