Estryfikacja

Nitrowanie celulozy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jakubiak
 • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4186

. Nitrogliceryna otrzymywana jest przez estryfikację gliceryny mieszaniną nitrującą. W mieszaninie nitrującej...

Modyfikacje chemiczne skrobi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939

) -alkalizacja 2. Estryfikacja lub eteryfikacja skrobi *połączenie grup o charakterze : -kationowym -anionowym...

Używanie biopaliw-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

, następnie poddawany jest on procesowi estryfikacji. W procesie tym powstają metylowe estry rzepakowe...

Pektyny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1533

różniące się stopniem estryfikacji i neutralizacji: • Wysokometyhwana - (WM) stopień estryfikacji >50...

Właściwości funkcjonalne skrobi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

NA DRODZE ESTRYFIKACJI • W reakcji skrobi z czynnikami estryfikującymi można wprowadzić zarówno do amylozy...