Mechanika kwantowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Mechanika kwan towa 6.1 Efekty kwantowe - niedostatki fizyki klasycznej (równań Maxwella). Efekty kwantowe efekty specyficznie związane z mechaniką kwantową , zjawiska zachodzące w mikroskali opisywane przez mechanikę kwantową. Przykłady: nadciekłość , Efekt Josephsona , Efekt Halla (kwantowy) , efekt tunelowy , Efekt Meissnera , Efekt Casimira 6.2 Podstawowe postulaty mechaniki kwantowej. Postulat o interferencji stanów.
Prawdopodobieństwo
Zasada odpowiedniości. Wszystkie relacje znane z mechaniki klasycznej, które nie zawierają pochodnej, zachodzą również w mechanice kwantowej, po zastąpieniu wielkości fizycznych odpowiednimi operatorami. Nowa i stara teoria muszą się zgadzać w zakresie, gdzie różnice pomiędzy ich założeniami nie odgrywają istotnej roli. Zasada komplementarności . Pewne elementy opisów układów mikroskopowych wykluczają się wzajemnie. Zasada superpozycji. Zakładamy, że równanie falowe, które opisuje pojedynczą cząstkę musi być równaniem liniowym. Jeżeli mamy jakieś równanie opisujące jeden obiekt i dodamy drugi, to równanie to musi opisywać dwa obiekty.
6.3 Zasada nieoznaczoności Heisenberga - ujęcie jakościowe. Istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością tzn. nie komutują. Akt pomiaru jednej wielkości wpływa na układ tak, że część informacji o drugiej wielkości jest tracona. Ujęcie ilościowe: nie można uzyskać dodatkowych informacji z układu nie zaburzając obrazu interferencyjnego. Δx - nieokreśloność pomiaru położenia ( odchylenie standardowe położenia), Δp - nieokreśloność pomiaru pędu (wariancja pędu), h - stała Plancka ,
Zasada nieoznaczoności mówi, że nie można z dowolną dokładnością wyznaczyć jednocześnie położenia i pędu cząstki.
Stała Plancka h = 6.626 * 10 − 34 Js 6.5 Bozony i fermiony. bozony są cząstkami posiadającymi spin całkowity. Większość to cząstki złożone, jednakże 12 z nich (tak zwane bozony cechowania ) są cząstkami elementarnymi , niezłożonymi z mniejszych cząstek. Bozony uczestniczące w oddziaływaniach to: dwa bozony W i jeden Z ( oddziaływanie słabe ), gluony ( oddziaływanie silne ), foton ( oddziaływanie elektromagnetyczne ), grawiton pośredniczący w grawitacji .
Całkowita amplituda: dla bozonów Fermiony to cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach (gdzie h jest stałą Plancka ). Możliwymi wartościami niecałkowitymi spinu są nieparzyste wielokrotności połowy "h kreślonego". Kwarki, leptony jak również większość cząstek złożonych (np. protony i neutrony) są fermionami. Podlegają zakazowi Pauliego. Reguła ta zakazuje fermionom współistnieć w identycznym stanie w tym samym miejscu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz