Kierunki rozwoju fizyki

note /search

Dynamika relatywistyczna - Zasada zachowania energii i pędu

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

3. Dynamika relatywistyczna 3.1 Zasada zachowania energii i pędu w Szczególnej Teorii Względności (STW). Szczególna Teoria Względności prędkość światła ma stałą wartość we wszystkich układach odniesienia - nie zależy od prędkości ruchu ...

Efekty relatywistyczne

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Efekty relatywistyczne 2.1 Względność równoczesności. Dwa zdarzenia zachodzące równocześnie dla obserwatora w U , tzn. ∆t = 0. Otrzymujemy: Zdarzenia równoczesne w układzie U nie są równoczesne w układzie U'. Równoczesność zdarzeń jest względna 2.2 Następstwo zdarzeń. Niech czas upływający po m...

Atom wieloelektronowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Atom wieloelektronowy. Zasada Pauliego. Tabela idealnego rozmieszczenia elektronów w powłokach i podpowłokach atomu. Związek tej tabeli z tablicą Mendelejewa. Zasada Pauliego-w atomie nie może być dwóch elektronów o identycznych wartościach wszystkich czterech liczb kwantowych. Powłoka Liczby kwa...

Czterowymiarowa czasoprzestrzeń Minkowskiego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1750

Czterowymiarowa czasoprzestrzeń Minkowskiego. Interpretacja czterowymiarowa transformacji Lorentza. Czasoprzestrzeń czterowymiarowa: Współrzędne przestrzenne x, y, z Czwarta współrzędna związana z czasem ct W zależności od tego, czy oś ...

Doświadczenie myślowe Feynmana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Doświadczenie myślowe Feynmana Prawdopodobieństwo padania cząstek przez dwie szczeliny: P1,2 = P1 + P2 Prawdopodobieństwo padania elektronów przez dwie szczeliny(dla fal): P1,2 = ׀ψ 1 +ψ 2 ׀2 ψ 1 ,ψ 2 - amplitudy. P1 = ׀ψ 1 ׀2, P2 = ׀ψ 2 ׀2, P1,2 = ׀ψ 1 +ψ 2 ׀2 Elektrony padają w te miejsca gdzie...

Doświadczenie Rutheforda, schemat, wyniki

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Doświadczenie Rutheforda, schemat, wyniki, interpretacja. Na jakiej podstawie Rutheford stwierdził istnienie jądra atomowego. Charakterystyka jąder atomowych. Cząstki α wylatują z urządzenia Routheforda przez szczelinę D i trafiają na folię ...

Energia kinetyczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Energia kinetyczna, energia całkowita i energia spoczynkowa ciała. Interpretacja wzoru E=mc2. Masa w teorii względności. Masa i pęd fotonów. Defekt masy. Energia kinetyczna Energia całkowita Energia Wzór Einsteina na energię spoczynkową (E=mc2) wyraża równoważność energii i

Fale materii de' Broglie'a. Interpretacja fizyczna.

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Fale materii de' Broglie'a. Interpretacja fizyczna. Doświadczenia Davissona- Germera oraz Thompsona. Luis de' Broglie doszedł do wniosku, że każdej cząstce ( nie tylko fotonowi) jest przypisana fala materii o długości λ = h / p. Fale materii ...

Fotoefekt - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1267

Fotoefekt Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Światło monochromatyczne pada przez oki...

Fundamentalne zasady zachowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Fundamentalne zasady zachowania. Zasady zachowania: Zasada zachowania pędu Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów ...