Dokumentacja geologiczna - strona 4

Zasady dokumentowania geotechnicznego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

również dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego. Na wstępie...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4186

może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej, Koncesję na działalność polegającą na poszukiwaniu...

Wykopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

, ale tylko do głębokości 2,0 m, można wykonywać wyłącznie w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

w ten sposób danych wraz z obliczeniem zasobów kopaliny użytecznej stanowi dokumentację geologiczną złoża. Temat 12.2...