Dokumentacja geologiczna - strona 3

Rozpoznanie terenu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

. Kompleksowo opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska stanie się podstawą do wykonania projektu...

Udostępnianie złóż - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

. Dla wszystkich udokumentowanych złóż sporządza się dokumentacje geologiczne, które stanowią podstawę do udzielenia koncesji...

Unieszkodliwianie odpadów - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

na budowę składowiska (dokumentacja geologiczna, decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania...

Harmonogram prac

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

budowy dokumentację geologiczno-inżynierską z dokład­nym opisem stosunków wodnych, • wymiary i przebieg...