Dokumentacja geologiczna - strona 5

Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Marek Jońca
  • Geologia historyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

się czasem, dla którego nie ma dokumentacji geologicznej. Wyróżniamy niezgodność: kątową; erozyjną; prawiezgodność (penakordancja...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • dr Andrzej Lipiński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA i Źródła prawa konstytucja : RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5) Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust...

Budownictwo z technologią

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1575

geotechniczną (w szczególnych przypadkach dokumentację geologiczno-inŜynierską), która składa się z części...

Ekonomia budownictwa 2

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Ekonomika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

projektowych; 2) opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne); 3) opracowania...