Projekt kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - strona 1 Projekt kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - strona 2 Projekt kopalni odkrywkowej węgla brunatnego - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy
PROJEKT Z PRZEDMIOTU
„PROJEKTOWANIE KOPALŃ ODKRYWKOWYCH”
Temat: Projekt kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Murowaniec”
1. Cel projektu
Celem jest zaprojektowanie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Murowaniec”, będącej głównym dostawcą surowca dla elektrowni o tej samej nazwie.
2. Opis terenu górniczego , oraz jego zagospodarowania Obszar górniczy dla złoża węgla brunatnego „Murowniec” został utworzony decyzją Ministra Ochronny Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 - 04 - 2002 r. i wpisany do rejestru obszarów górniczych Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 25 - 04 - 2002 .
Obszar górniczy złoża „ Murowaniec” położony jest w 60 % na terenach rolniczych i w 40 % na terenach leśnych. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 14,64 km2. Granice obszaru górniczego zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 25 000 . Granice terenu górniczego zostały zatwierdzone przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 25 - 04 - 2002 r. Teren górniczy obejmuje w całości powierzchnię obszaru górniczego i częściowo tereny położone na zewnątrz (wraz z zwałowiskiem zewnętrznym i całym zapleczem technologicznym kopalni).
Planowana działalność kopalni przebiegać będzie na gruntach , co do których zakład ma prawo użytkowania wieczystego , własności lub dzierżawionych . Na terenie obszaru górniczego nie zamieszkuje żadna rodzina, jednak bliskość osady kolonia Osina sprawia, że część mieszkańców tam zamieszkujących będzie musiała zostać przesiedlona, co wiąże się z koniecznością wybudowania mieszkań zastępczych. Przez obszar górniczy kopalni przebiegają drogi gminne, które będą musiały zostać przełożone. Łączna długość dróg które będą musiały zostać przełożone wynosi ok. 20 km.
Ponieważ przez obszar górniczy kopalni przebiegają linie energetyczne, będą one również wymagały przełożenia. 3. Położenie i charakterystyka złoża
Złoże węgla brunatnego położone jest w województwie Lubuskim, na terenie gminy Murowaniec. Złoże udokumentowane jest w kategorii C1 i B siatką otworów 1000 x1000 m. Złoże stanowi jednolita ława węgla brunatnego zalegającego średnio na głębokości 32,46 m. , o średniej miąższości 8,63 m. Kompleks podwęglowy to gliny zwięzłe , natomiast nad pokładem zalegają warstwy czwartorzędowe. Warstwy czwartorzędowe reprezentowane są przez utwory piaszczysto - żwirowe i utwory piaszczysto - ilaste .

(…)

… - 02 - 2023
68
III
SRs 470
1 - 05 - 2003
1 - 05 - 2023
137
Profil półki transportowej z trasą dla koparek
b - szerokość pasa bezpieczeństwa, m,
b = h⋅ (ctgϕ - ctgα),
h - wysokość piętra znajdującego się poniżej rozpatrywanej półki, m,
ϕ - kąt tarcia wewnętrznego,
α - kąt nachylenia skarpy,
t - minimalna szerokość tras prowadzenia koparek, m, P - szerokość półki transportowej dla koparki, m.
Poziom
b…
… . Średnie parametry węgla :
wartość opałowa 9 500 KJ / Kg
zawartość popiołu 10 %
zawartość siarki 0,5 %
wilgotność 40 %
ciężar objętościowy 1,2 t / m3 4. Zasoby geologiczne złoża
Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych (dokumentacji geologicznej) zasoby geologiczne wynoszą:
zasoby geologiczne 235 128 000,0 Mg
zasoby bilansowe 178 450 000,0 Mg
zasoby przemysłowe 151 514 160,0 Mg
Na podstawie…
… i nadkładu i eksploatacyjny wskaźnik N : W:
objętość nadkładu 495 164 952,5 m3,
roczne zdejmowanie nadkładu 24 758 247,63 m3,
roczne wydobycie węgla 7 575 708,0 Mg (obliczone na podstawie zapotrzebowania przez pobliską elektrownie „Murowaniec”),
średni wskaźnik N : W = 3,78
7. Dobór maszyn podstawowych
Dobór koparki węglowej
W celu zagwarantowania zaprojektowanego wydobycia węgla dobrano następującą koparkę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz