Projekt kopalni odkrywkowej żwiru-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt kopalni odkrywkowej żwiru-opracowanie - strona 1 Projekt kopalni odkrywkowej żwiru-opracowanie - strona 2 Projekt kopalni odkrywkowej żwiru-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW WYDZIAŁ GÓRNICZY
PROJEKT
Z EKSPLOATACJI ZŁÓŻ
„ PROJEKT KOPALNI ODKRYWKOWEJ
ŻWIRU „
Wykonał: CEL PROJEKTU
Celem projektu jest :
1.1 Określenie terenu kopalni odkrywkowej żwiru
1.2 Obliczenie zasobów przemysłowych
1.3 Odpowiedni dobór maszyn
koparki jednonaczyniowe złożowe
koparki jednonaczyniowe nadkładowe
transport samochodowy
1.4 Wyznaczenie infrastruktury:
drogi dojazdowe
zwałowisko zewnętrzne
Ad 1.1 Teren kopalni został wyznaczony na podstawie odwiertów geologicznych .Odwierty zostały wykonane co 50 m. Bilansowość złoża została określona na podstawie ilorazu N : W, gdzie aby eksploatacja była opłacalna powinien on wynosić 3 : 1 .
Ad 1.2 Zasoby przemysłowe żwiru jest to ta część zasobów geologicznych bilansowych , które przy aktualnym stanie techniki , można w sposób ekonomiczny wydobyć ze złoża po uwzględnieniu strat związanych z eksploatacją . Do strat eksploatacyjnych przy obliczaniu zasobów przemysłowych zalicza się :
stropowe warstwy pokładów o grubości 0,4 m i spągowe warstwy pokładów o grubości 0,3 m , ze względu na technologię pracy koparek
pozostawione w lokalnych zagłębieniach spągu bilansowe partie złoża które nie będą udostępnione i wybierane ze względów technicznych i ekonomicznych
partie zasobów geologicznych bilansowych odrzuconych w wyniku przyjętego okonturowania złoża
Do obliczenia zasobów geologicznych zastosowałem metodę trójkątów ( tak samo do obliczenia nadkładu ) . Polega ona na łączeniu linii trzech sąsiednich punktów . Ze względu na możliwość zbudowania między czterema punktami siatki wierceń , czterech różnych trójkątów , należy dążyć do tworzenia trójkątów zbliżonych do równobocznych .


(…)


- tras prowadzenia koparek
- rowów odwadniania powierzchniowego
- ramp zjazdowych na niższe poziomy
- kabli energetycznych
Szerokość półki transportowej nie może być mniejsza od szerokości potrzebnej ze względu na stateczność zbocza . Pas bezpieczeństwa „b” stanowi określoną część półki zagrożoną obsuwami skarpy . W pasie tym nie mogą być umieszczone urządzenia , które uległyby zniszczeniu na skutek obsuwu skarpy . W pasie bezpieczeństwa mogą być co najwyżej ułożone kable energetyczne .
Szerokość pasa bezpieczeństwa oblicza się wzorem : b = h⋅ ( ctg ϕ - ctg α )
gdzie : h - wysokość piętra znajdującego się poniżej rozpatrywanej półki
ϕ - kąt tarcia wewnętrznego ; ϕ = 28°
α - kąt tarcia wewnętrznego ; α = 33°
b = 4,55 ⋅ ( ctg 28 - ctg 33 ) ≈ 2 m
Szerokość poziomu transportowego obliczamy ze wzoru…
… m .Średnie parametry jakościowe w żwiru bilansowego szacuje się następująco :
wartość opałowa - 8132 KJ / kg
zawartość popiołu - 19,3 %
zawartość siarki - 0,67 %
gęstość - 1,25 Mg / m3
- Zasoby geologiczne
Q = 19'624'987 [ m3 ] Od tego musimy odjąć część na straty eksploatacyjne , wobec tego przyjmuję , że zasoby przemysłowe wynoszą :
Qp = 18 000 000 [ m3 ]
- Liczbę lat eksploatacji przyjmuję na 12…
… zjazdowej dla koparek projektuje się na podstawie dopuszczalnych nachyleń tras przewidzianych dla maszyn, które mają się poruszać po rampie. Przyjmuje się zazwyczaj nieco łagodniejsze nachylenie rampy od nachylenia dopuszczalnego dla danej maszyny.
Na szerokość rampy składa się szerokość trasy prowadzenia maszyny i pas bezpieczeństwa. Ze względu na zmieniającą się wzdłuż rampy wysokość skarpy, zmienia…
… z innymi składnikami nadkładu zwałowane na zwałowiskach.. Piaski z najwyższych poziomów pozyskiwane są bezpośrednio na przedpolu kopalni koparkami jednonaczyniowymi oraz spycharkami i transportowane na składowiska lub bezpośrednio do odbiorców samochodami ciężarowymi.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
12.1. Efekt działalności górniczej
Strefa wpływów pośrednich rozciąga się wokół wyrobiska odkrywkowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz