Projekt pracy zwałowarki A2RsB-5600

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt pracy zwałowarki A2RsB-5600 - strona 1 Projekt pracy zwałowarki A2RsB-5600 - strona 2 Projekt pracy zwałowarki A2RsB-5600 - strona 3

Fragment notatki:

Dobór zwałowarki
Na zwałowarkę podają urobek 2 koparki kołowe KWK 1400 pracujące na dwóch poziomach roboczych. Na poziomie wyższym koparka pracuje w piaskach i żwirach, natomiast na niższym poziomie wydobywana jest glina z iłem. Wydajność teoretyczna KWK 1400 wynosi Qtk = 4000 [ m3 / h ],
Obliczenie wydajności planowej koparek - qk
kw - współczynnik wypełnienia czerpaka:
dla koparki 1 - kw1 = 0,95
dla koparki 2 - kw2 = 0,85
ks - współczynnik spulchnienia urobku w czerpaku:
dla koparki 1 - ks1 = 1,10
dla koparki 2 - ks2 = 1,40
βm - współczynnik ruchów manewrowych i sierpowatości strugi:
dla koparki 1 - βm1 = 0,76
dla koparki 2 - βm2 = 0,75
βk - współczynnik strat na końcówkach frontów:
dla koparki 1 - βk1 = 0,97
dla koparki 2 - βk2 = 0,97
βl - współczynnik strat losowych:
dla koparki 1 - βl1 = 0,97
dla koparki 2 - βl2 = 0,96
,
,
,
Obliczenie wydajności rocznej koparek - Qr
Tefkop - czas efektywnej pracy koparek. Dla koparek kołowych Tefkop = 4800 [ h / rok ]
Obliczenie wydajności planowej zwałowarki
Tefzwal - efektywny czas pracy zwałowarki. Przyjmuję Tefzwal = 6500 [ h / rok ]
Obliczenie wydajności teoretycznej zwałowarki
Zwałowarka A2RsB 5600 jest odpowiednia
Przygotowanie terenu pod zwałowisko
Przełożenie cieków wodnych
Przez teren przyszłego zwałowiska przepływa niewielki ciek wodny o wydajności 0,4 m3/s zasilający położony niedaleko zbiornik wodny. Przełożenie cieku będzie polegało na wykonaniu nowego koryta omijającego teren przyszłego zwałowiska. Nowe koryto będzie wykorzystane do zrzutu wód z odwadniania powierzchniowego.
Zebranie warstwy humusu
Warstwa humusu ( 0,4 m. ) będzie zbierana z wyprzedzeniem zwałowania 100 m. za pomocą spycharek, na kopce o wysokości 4m. Z kopców tych humus będzie przenoszony i rozprowadzany na skarpach ostatecznych zwałowiska które rekultywowane będą w kierunku leśnym.

(…)

… zrzutu ( p ) pomniejszony o strefę bezpieczeństwa ( b ).
Długość wysięgnika z = 100 m.;
Długość paraboli zrzutu Gdzie:
v-prędkość przenośnika zwałowarki; v = 6 [ m / s ],
h- wysokość zrzutu; h = 45 [ m ],
g- przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 [ m / s2 ],
B= z + p - b = 100 + 18 - 6 = 112 [ m ]
4.5. Osiadanie zwałowiska
Przy urabianiu mas nadkładowych współczynnik ich rozluźnienia wynosi od 1,1…
… Wrocławska Wrocław Wydział Górniczy E.O.P.
Projekt z eksploatacji złóż kopalin luźnych.
Temat: Projekt pracy zwałowarki A2RsB-5600*100.
p
z
b
1 koparka
2 koparka
piaski i żwiry
gliny i iły

… pierwszego h1 = 28 [ m ],
Wysokość piętra drugiego h2 = 25 [ m ],
Wysokość piętra pierwszego po okresie osiadania h1o = 25 [ m ],
Wysokość piętra drugiego po okresie osiadania h2o = 22 [ m ],
Generalne pochylenie zbocza β = 16 [ ° ],
Nachylenie skarp α = 27 [ ° ],
Szerokość zwałowiska lo = 1500 [ m ], Szerokość półki - c
,
Szerokość pasa bezpieczeństwa - b ,
Korzystając ze wzoru na objętość pryzmy obliczamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz