Złoże piasku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Złoże piasku-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

1. Opis geologiczny złoża
Eksploatowane złoże jest złożem piasku.Ma ono formę regularną. Jest to złoże typu pokładowego, pochodzenia osadowego. W północnej cześci występuje uskok o zrzucie normalnym. Pokład ma raczej stałą miąższość, jedynie na krańcach występuje łagodne wyklinowanie i zmniejszenie grubości. Średnia miąższość złoża wynosi około 16 m.
Badanie złoża
Złoże zbadano siatką typu B o odległości między odwiertami 500 m. Uzyskano następujące wyniki:
nr otworu\rodzaj gruntu
humus
[m.]
glina zwałowa
[m.]
żwir
[m.]
piasek
[m.]

[m.]
1
0,5 3,7
-
13,7
+
16
0,5
2,5
1,1
15,2
+
Wykorzystanie humusu
Problem składowania humusu został rozwiązany w następujący sposób - po uzgodnieniach własnościowych z gminą postanowiono, że zebrany humus zostanie przeznaczony na użyźnienie ziem zniszczonych podczas powodzi. Takie rozwiązanie zwalnia przedsiębiorstwo od opłat za składowanie a zarazem przyczynia się w znaczący sposób do odzyskania terenów rolnych utraconych w czasie powodzi.
Dobór maszyn urabiających i środków transportu
Dane:
1.P = 500 000 T/rok 2.N/W = 0,3/1
1.Obliczenie rocznego wydobycia piasku Pf i nadkładu Nf Pf = p = 1,9 T/m­3 Pf = 500103 / 1,9 = 263157,9 m3 / rok
Nf = 0,5 Pf Nf = 0,3263157,9 = 78947,4 m3/rok
2.Obliczenie czasu pracy maszyn - Tpr Tpr = Tk Tw ( Tpp Tpa Tpt )
2.1.Czas kalendarzowy Tk Tk 365 dni
2.2. Czas wolny Tw Zakładam, że kopalnia pracuje przez 5 dni w tygodniu . Licząc, że w roku jest 52 tygodnie, a w każdym są 2 dni wolne od pracy wynika:
Tw = 522 = 104 dni
2.3. Czas postojów planowych maszyn pracujących w piasku Tppp i nakładzie Tppn Tpp = Tk - Td Przyjmuje, że Td p = 310 dni ; T

(…)

… H2 I
3,73
4
III
3,73
4
8.3. Liczba kierowców
z = Σ H2 * 3 zmiany + 3*1 = 12 * 3 + 3 = 39 kierowców
V. Geometria wyrobiska
Elementy zbocza transportowego
a - pas dla urządzeń odwadniających ; a = 4 m.,
b - pas drogi dojazdowej ; b = 10 m.,
c - pas bezpieczeństwa ; c = h (ctg - ctg )
gdzie: - kąt tarcia wewnętrznego urobku ; = 30O - kąt nachylenia skarpy ; = 45O h - wysokość piętra ; h = 5 m.
c = 5…
… + 45 + 25) = 141 dni
Zakładając, że kopalnia pracuje na 3 zmiany otrzymamy ostatecznie:
Tpr p = 126*24 = 3024 h/rok
Tpr n = 141*24 = 3384 h/rok
3. Obliczenie wymaganej wydajności efektywnej maszyn Qe Qe p = Pf / Tpr p Qe n = Nf / Tpr n Qe p = 263157,4 / 3024 = 8,71 m3/h Qe n = 78947,4 / 3384 = 23,4 m3/h
4. Dobór maszyn urabiających Dla nadkładu : 1 koparka mechaniczna nadsiębierna o pojemności łyżki 0,6 m3 Dla piasku : 2 koparki mechaniczne nadsiębierne o pojemności łyżki 1,1 m3 4.1. Sprawdzenie wydajności efektywnej wybranych maszyn
Qef = 60 * I * ko * km * ke * kw / Tc Wszystkie współczynniki zostały dobrane na podstawie tabel i rysunków ze skryptu “Projektowanie kopalń - kopalnie odkrywkowe”.
Przy założeniach:
Piasek - grunt klasy III o łatwości spływania c
ko p = 0,9 ; km p = 1,05 ; ke p = 0,8 ; kw p = 0,9 ; Tc p = 1 min ko n = 0,9 ; km n = 1,00 ; ke n = 0,8 ; kw n = 0,85 ; Tc n = 0,9 min
ko = 0,9 ; km = 1,00 ; ke= 0,8 ; kw = 0,85 ; Tc = 0,9 min
Wydajność efektywna koparki pracującej w nadkładzie Qef n = 60 * 0,6 * 0,9 * 1,00 * 0,8 * 0,85 / 0,9 = 24,48 m3/h > Qen Wydajność efektywna koparek pracujących w piasku
Qef p = 60 * 1,1 * 0,9 * 1,05 * 0,8 * 0,9 * 2 / 1= 89,8 m3/h > Qep 5. Dobór…
… H2 I
3,73
4
III
3,73
4
8.3. Liczba kierowców
z = Σ H2 * 3 zmiany + 3*1 = 12 * 3 + 3 = 39 kierowców
V. Geometria wyrobiska
Elementy zbocza transportowego
a - pas dla urządzeń odwadniających ; a = 4 m.,
b - pas drogi dojazdowej ; b = 10 m.,
c - pas bezpieczeństwa ; c = h (ctg - ctg )
gdzie: - kąt tarcia wewnętrznego urobku ; = 30O - kąt nachylenia skarpy ; = 45O h - wysokość piętra ; h = 5 m.
c = 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz