Ekonomika transportu - praca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3668
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika transportu - praca - strona 1 Ekonomika transportu - praca - strona 2 Ekonomika transportu - praca - strona 3

Fragment notatki:

Praca ta zawiera zarówno wstęp teoretyczny jak i rozwiązane zadania. Wstęp teoretyczny obejmuje opis przedsiębiorstwa transportowego, podział na środki transportu, opis uczestników rynku transportowego (czyli załadowców, przewoźników oraz pośredników) oraz aspekty ekonomiczne prowadzenia działalności transportowej. Rozwiązane zadania natomiast obejmują zakres oceny opłacalności inwestycji metodą NPV oraz koszty przewozu.

Kielce Profesor S. Liszczak
Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach
Ekonomika transportu
Spis treści
Wstęp teoretyczny 3
Zadanie 1 8
Treść 9
Analiza problemu 10
Odpowiedź 13
Zadanie 2 14
Treść 15
Wzory 16
Analiza problemu 19
WSTĘP TEORETYCZNY
W ekonomii transport to wykonywanie zadań przewozowych za odpłatnością, których wynikiem ma być przewóz ludzi i materiałów oraz świadczenie usług dodatkowych, które są powiązane z tymi przewozami. Do usług dodatkowych można zaliczyć spedycję, usługi maklerów frachtujących itd. Usługi transportowe przyczyniają się do sprawnego i efektywnego działania wszystkich sektorów gospodarki państwowej, razem ze wzrostem społecznym i gospodarczym określonych obszarów i krajów jest ogniwem wzmacniającym rozkwit.
Przedsiębiorstwo transportowe jest szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa. Jego specyfika polega na tym, iż jego produkcja ma charakter usługowy, nieuprzedmiotowiony i przestrzenny. Usługi logistyczne jakie świadczone są w przedsiębiorstwach transportowych cechuje przede wszystkim niematerialność oraz ich nietrwałość. Dodatkowo usługi transportowe jak i część usług logistycznych charakteryzują się jej nierozdzielnością z osobą wykonawcy, różnorodnością i brakiem możliwości nabycia prawa własności. Najogólniej mówiąc przedsiębiorstwo transportowe jest to podmiot gospodarczy, który utworzony został dla realizacji celów transportowych. Klasyczny podział przedsiębiorstw transportowych dzieli je na:
- Przedsiębiorstwa transportu samochodowego- Przedsiębiorstwa transportu kolejowego- Przedsiębiorstwa transportu lotniczego- Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej- Przedsiębiorstwa transportu wodno-śródlądowego- Przedsiębiorstwa transportu morskiego.
Transport samochodowy (zwany też drogowym) to jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.
Ustawa o transporcie drogowym w rozdziale 1, art. 4 wprowadza podziały transportu drogowego:
wg kryterium działalności gospodarczej: transport zarobkowy
transport niezarobkowy - prowadzony na potrzeby własne


(…)

… w kraju, na drodze, której początek, koniec oraz trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
międzynarodowy transport drogowy - podobne wymagania, jak w transporcie krajowym z tą różnicą, że punkt początkowy lub docelowy może znajdować się poza granicami kraju.
Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego
samochody dostawcze, samochody ciężarowe (o nadwoziu uniwersalnym, specjalizowanym albo specjalnym), ciągniki oraz pociągi drogowe. Wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków: uniwersalną, specjalizowaną i zunifikowaną. W zależności od przystosowania do określonej technologii, poszczególne pojazdy posiadają różnice w budowie.
Na rynku usług transportowych spotykają się klienci usług przewozowych…
… okolicznościach.
Koszt społeczny usługi przewozowej jest to koszt pełny, w skład którego wchodzi koszt wyprodukowania usługi przewozowej i koszt zewnętrzny, powstały z przymusu zapłacenia za ubytki i zniszczenia pojawiające się w obszarze wytwórcy usługi przewozowej. Koszty bezpośrednie to wydatki, jakie można odnieść do określonych usług przewozowych.
ZADANIE 1
Treść zadania Przedsiębiorstwo transportowe „Delta - transport” rozważa pewien projekt inwestycyjny. Okres jego życia szacowany jest na 7 lat. Wydatki inwestycyjne wynoszą globalnie 298 tysięcy złotych, jednakże warunki dealera są takie, że przedsiębiorstwo musi wypłacić 38% kwoty przy zakupie ciągnika siodłowego, a spłaty pozostałych 62% odsetek dokonać za rok od daty zakupu.
Przychody będą generowane przez kursy ze stawką 2,45 zł za kilometr ładowny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz