Ekonomika transportu - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5306
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika transportu - projekt - strona 1

Fragment notatki:

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Transport
Ekonomika transportu
Pod kierunkiem: Wykonał:
prof. Stefan Liszczak Kielce 2011
Spis treści:
Wstęp teoretyczny:
Zadanie 1
Treść
Analiza problemu
Odpowiedź
Zadanie 2
Treść
Wzory
Analiza problemu
WSTĘP TEORETYCZNY:
W ekonomii transport to wykonywanie zadań przewozowych za odpłatnością, których wynikiem ma być przewóz ludzi i materiałów oraz świadczenie usług dodatkowych, które są powiązane z tymi przewozami. Do usług dodatkowych można zaliczyć spedycję, usługi maklerów frachtujących itd. Usługi transportowe przyczyniają się do sprawnego i efektywnego działania wszystkich sektorów gospodarki państwowej, razem ze wzrostem społecznym i gospodarczym określonych obszarów i krajów jest ogniwem wzmacniającym rozkwit.
Przedsiębiorstwo transportowe jest szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa. Jego specyfika polega na tym, iż jego produkcja ma charakter usługowy, nieuprzedmiotowiony i przestrzenny. Usługi logistyczne jakie świadczone są w przedsiębiorstwach transportowych cechuje przede wszystkim niematerialność oraz ich nietrwałość. Dodatkowo usługi transportowe jak i część usług logistycznych charakteryzują się jej nierozdzielnością z osobą wykonawcy, różnorodnością i brakiem możliwości nabycia prawa własności. Najogólniej mówiąc przedsiębiorstwo transportowe jest to podmiot gospodarczy, który utworzony został dla realizacji celów transportowych. Klasyczny podział przedsiębiorstw transportowych dzieli je na:
- Przedsiębiorstwa transportu samochodowego- Przedsiębiorstwa transportu kolejowego- Przedsiębiorstwa transportu lotniczego- Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej- Przedsiębiorstwa transportu wodno-śródlądowego- Przedsiębiorstwa transportu morskiego.
Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

(…)

…, co przyczynia się do ograniczenia efektu kongestii na drogach (szczególnie w miastach), a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Środki transportu do przewozu ładunków to m.in. wszelkiego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe (o nadwoziu uniwersalnym, specjalizowanym albo specjalnym), ciągniki oraz pociągi drogowe. Wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków…
…, której początek, koniec oraz trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
międzynarodowy transport drogowy - podobne wymagania, jak w transporcie krajowym z tą różnicą, że punkt początkowy lub docelowy może znajdować się poza granicami kraju.
Transport drogowy może być częścią składową mieszanych gałęzi transportu, takich jak: transport kombinowany, transport bimodalny, transport…
… usługi przewozowej i koszt zewnętrzny, powstały z przymusu zapłacenia za ubytki i zniszczenia pojawiające się w obszarze wytwórcy usługi przewozowej. Koszty bezpośrednie to wydatki, jakie można odnieść do określonych usług przewozowych.
Zad. 1
a) Treść zadania:
Przedsiębiorstwo transportowe „Delta - transport” rozważa pewien projekt inwestycyjny. Okres jego życia szacowany jest na 7 lat. Wydatki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz