Energetyka cieplna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energetyka cieplna-opracowanie - strona 1 Energetyka cieplna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Energetyka cieplna:
Jest ona poważnym użytkownikiem i stosunkowo niewielkim konsumentem. Potrzeby wodne w m3 na jednostkę produkcyjną energii elektrycznej, wyrażonej w MWh. Średni pobór wody 48,2 m3/MWh czyli potrzebny dopływ wody wynosi 48,2m3/3600MW=0,0134[m3/sMW]
Elektrownia Pątnów 2800MW0,0134 m3/sMW=37,5m3/s
Żegluga śródlądowa:
Wykorzystywana jest do przewozu prefabrykatów (np. piasek, żwir) i surowców (np. węgiel kamienny, siarka) oraz drobnicy. W Polsce wyróżniamy 5 klas wodnych. Klasa wodna zależy od ładowności statku oraz szerokości trasy a także minimalnej głębokości gwarantowanej, minimalnego promienia łuku i od średniej głębokości nawigacyjnej.
Klasa I - dopuszczalna ładowność 300t, min R=250m, szerokość szlaku 30m, min głębokość 0,8m, głębokość średnia nawigacyjna 1,0m
Klasa V - dopuszczalna ładowność 3000t, min R=750m, szerokość szlaku 90m, min głębokość 3,0m, głębokość średnia nawigacyjna 3,5m
Ok. 97tys. km rzek i potoków na drogi żeglowne przypada 4615km a na drogi spławne 2240km. W Polsce wykorzystuje się ok. 2000km dróg wodnych.
DROGI WODNE w Polsce:
dolna Wisła od Płocka = 310km
górna i środkowa Wisła = 100km
Odra z kanałem Gliwickim = 684km
Noteć z kanałem Bydgoskim = 294km
kanał Warta - Gopło + Warta = 400km
kanał Żerański + odcinek Narwi = 80km
system jezior mazurskich = 150km
w sumie 2018km
Z ekonomicznego punktu widzenia najtańszy jest transport wodny ( aż czterokrotnie ) liczone na 1km. Rozwój żeglugi w Polsce wymaga nakładów na następujące elementy:
przystosowanie dróg wodnych
budowa i wyposażanie portów za i wyładowczych
budowa statków i szkolenie załóg
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz