Transport śródlądowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport śródlądowy - strona 1 Transport śródlądowy - strona 2 Transport śródlądowy - strona 3

Fragment notatki:

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA    GŁOWNE REJONY PŁYWANIA ŻEGLUGI WODNEJ ŚRÓDLĄDOWEJ:  - Rejon zatokowy – symbol I (fala do wysokości 2m., Zatoka Gdańska, Zatoka Pomorska)   - Rejon zalewowo – jeziorowy – symbol II (fala do wysokości 1,2m.;zalew Szczeciński, Wiślany, Zatoka Pucka,  Zbiornik Włocławek, wielkei jeziora mazurskie)  - Rejon – symbol III (fala do wysokości 0,6m.;rzeki żeglowne, kanały, pozostałe jeziora i porty morskie)   - Rejon IV (wody śródlądowe nie uznane za żeglowne)     CECHY SPECYFICZNE TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO:  * Związane z odległością przestrzenną:  - mała dostępność (gęstość sieci transportowej)   - duża zgodność układu dróg z ciągami ładunkowymi (lokalizacja osadnictwa)   - wysoki współczynnik wydłużenia (inwestycje infrastrukturalne)   * Związane z czasem transportu:  - mała szybkość techniczna   - sezonowość   * Związane z przedmiotem przewozu:  - duża ładowność (135 – 1500 ton)   - masowość   - duża przestrzenność środka transportu   - wysoki poziom bezpieczeństwa środka przewozu     SFERY ZASTOSOWANIA ŻEGLUGI WODNEJ ŚRÓDLĄDOWEJ:  - duże partie ładunków masowych między punktami nadania i odbioru położonymi w sąsiedztwie dróg wodnych,  np. obsługa portów, kopalni, aglomeracji miejskich, zakładów przemysłowych  - ładunków wykluczających zastosowanie innych gałęzi transportu, np. piasek z dna rzeki   - ładunki wielkogabarytowe, ciężkie i wrażliwe na wstrząsy.     TECHNOLOGIE PRZEWOZÓW ŚRÓDLĄDOWYCH:  Zespoły holowane (system nieekonomiczny):   - mniejsza sprawność hydrodynamiczna   - większa energochłonność   - większa pracochłonność   Barka z własnym napędem (motorowe):   - poprawa warunków pracy załogi   - zwiększenie prędkości i niezawodności przewozów   - wysokie koszty budowy barek motorowych   Zestawy pchane:   - obniżenie stosunku mocy do ładowności   - obniżenie liczby załogi oraz zmniejszenie jej wysiłku fizycznego w czasie podróży i manewrów   - możliwość ładowania barek urządzeniami o wysokiej wydajności, bez ryzyka nadmiernych obciążeń  konstrukcji kadłubów   - niezależne dysponowanie barkami i pchaczami   - możliwość dowolnego formowania zestawów w zależności od warunków nawigacyjnych lub potrzeb  przewozowych   - obniżenie kosztu budowy barek w odniesieniu do ich ładowności, co wynika z uproszczeń konstrukcyjnych i  wyposażeniowych  - ryzyko kolizji z obiektami pływającymi i hydrotechnicznymi   - uciążliwość eksploatacji zestawów pchanych na wodach sfalowanych

(…)

… portów i przeładowni do Ro-Ro
- rezerwy przepustowości dróg wodnych
- duże rezerwy terenowe w portach rzecznych pozwalające na tworzenie centrów logistycznych transportu
kombinowanego.
2. Barkowy system transportowy:
* Przesłanki rozwoju:
- skrócenie czasu przeładunku w portach morskich o około 70 %
- skrócenie czasu pobytu w porcie do 20 %
- możliwośc rezygnacji z usług portu
- możliwość rozdzielenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz