Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 452

Wykresy momentów gnących

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2947

jest równa algebraicznej sumie składowych osiowych sił zewnętrznych działających po jednej stronie...

Marketingowa analiza przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

analiz pod kątem oceny czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających na celu ukazanie (mocne i słabe...

Konsument i jego zachowanie na rynku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

◦ osobowość • Psychologiczne ◦ Motywacje ◦ percepcja zewnętrzna (rodzaje: ▪ selektywna uwaga ▪ selektywne...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

: Zewnętrzne - mają podłoże w sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym oraz w otoczeniu (poza firmą...

Polityka cenowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ czynniki te wskazują tendencje...

Wykład V z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554

- outsourcing i offshoring CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE DEZINDUSTRIALIZACJI: - mechanizacja prac w przemyśle - zmiany...

Public relations - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 2345

na wszystkich działaniach komunikacyjnych (obowiązkowo zewnętrznych i wewnętrznych) instytucji, zmierzających do osiągnięcia...

Efektywnosc stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2429

,  Dominują stosunki rzeczowe (pełnione role, a nie osoby). Zdolność zmiany stylu  Czynniki zewnętrzne...