Finanse przedsiębiorstw - egzamin - Kapitał obrotowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - egzamin - Kapitał obrotowy  - strona 1

Fragment notatki:

1.Kapitał obrotowy to:   a)AO-ZB   b)AO+ZB   c)AO-ZK   d)AO+ZK   e)zad na z odpowiedzi   2. Cechy kapitału oborotwego:   a)wysoki koszt i duza elastycznosc   b) niski koszt i mala elastyczność   c)niski koszt i duza elastyczność   d)wysoki koszt i mala elastyczność   e) zadna   3.Szkoła prodywidendowa uznawała ze:   a) dywidenda to pewniejsze źródło dochodów niż zyski kapitałowe   b)pewniejsze są zyski kapitałowe niż źródło dochodów   d)wszystkie   e)żadna   4. Ekonomiczna wartość dodana:   c)zewnętrzna miara wartości firmy(cos w tym stylu)   e)zadna   5. czynniki determinujące zapotrzebowania na kapitał:   a) ryzyko finansowe   b)ryzyko operacyjne   c) zapotrzebowanie na kredyt   d) stopa zwrotu z kapitału   e) żadna/ wszystkie   6.Ryzyko niewypłacalności   a) inwestycje w kapitał obrotowy   b) inwestycje w kapitał własny   c) cos o oprocentowaniu   d) powiazana z ryzykiem operacyjnym   e)żadna/ wszystkie   7. Kalkulacja kosztu kapitalu:   a) nie stwarza wieszych problemow   b)mozliwa do precyzyjnego ustalenia   c)oparta na strukturze zadłużenia( cos w tym stylu z zadłużeniem)   e)żadna   8. Wspolczynnik beta   a)odchylenie standardowe stopy i inwestycji   b)miara systematycznego ryzyka   c)poprawia plynnosc   e)żadna   9. Efektywny koszt kapitalu wlasnego   a) wyższy niż oczekiwana stopa zwrotu   b) nie zawiązany z tarcza podatkowa   c) rowny oczekiwanej stopie zwrotu   e)żadna   10.Teoria substytucji:   a)utrzymanie wysokiej płynności finansowej   b)ustala optymalna strukture kapitalu   c) uwzglednia koszty trudności finansowych   e)zadna 1a ( na spr b tyle że tam było ao -zb   )   2c   3a, i nie wiem czy nie c, ale nie ma tu odpowiedzi, a tak dokładnie nie pamiętam ;p   4c i zaznaczyłam też że jest pomniejszona o wartość firmy   5b   6a(tyle ze były inwestycje w kapitał obcy) i d   7d wszystkie odpowiedzi poprawne   8b   9e   10b,c   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz