Konsument i jego zachowanie na rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsument i jego zachowanie na rynku  - strona 1 Konsument i jego zachowanie na rynku  - strona 2 Konsument i jego zachowanie na rynku  - strona 3

Fragment notatki:


MARKETING to sprzedaż: - właściwego produktu, właściwym ludziom, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, po  właściwej cenie - lepiej i wydajniej niż konkurencja Dobry marketingowiec zajmuje się odkrywaniem tego, co ludzie chcą, zanim im to wyprodukuje  lub dostarczy, gdyż im więcej daje się ludziom tego, czego pragną, tym więcej ostatecznie dostaje  się od nich. KONSUMENT I JEGO ZACHOWANIE NA RYNKU Firma funkcjonuje na rynku dla klientów (konsumentów), przy czym klientami mogą być osoby  fizyczne, osoby prawne, pośrednicy oraz jednostki rządowe. Poznanie zachowań konsumentów jest bardzo ważne z punktu widzenia budowania strategii  marketingowej firmy, przy czym poszczególne grupy nabywców charakteryzują się z reguły innymi  zachowaniami oraz odmiennymi od siebie procesami podejmowania decyzji. Kim jest klient? • naszym przychodem, a firma generuje koszty • jedną z najważniejszych wartości, jaką ma firma • przynosi do nas swoje potrzeby – należy je zaspokoić, osiągając zysk, zadowolenie i  lojalność klienta • nie jest przeszkodą w naszej pracy, ale jest on celem naszej pracy • Współczesna teoria konsumenta oparta jest na następujących założeniach: ◦ Założenie o ekonomicznej racjonalności konsumenta – klient wybierając między innymi  alternatywami konsumpcji czyni to w sposób świadomy, zgodny z własnym interesem. ◦ Posiadając pełną i prawdziwą informację o produktach, konsument sam potrafi najlepiej  ocenić, jakie odniesie korzyści decydując się na kupno danego dobra. Błędy w  podejmowanych decyzjach wynikają z braku odpowiednich informacji.  ◦ Decydując o strukturze własnej konsumpcji, konsument kieruje się swoimi  preferencjami oraz ograniczeniami  Konsument zaspokajając swoje potrzeby może zastępować jedne dobra innymi. Jest to zjawisko  zwane  substytucyjnością dóbr . W swoich wyborach konsument dąży do maksymalizacji użyteczności, czyli do wyboru takiej  kombinacji konsumowanych dóbr, które dadzą mu największe zadowolenie. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE Z punktu widzenia firmy, w celu bliższego poznania wiedzy o nabywcach należy odpowiedzieć na  następujące pytania: Kto kupuje? Co kupuje? Jak kupuje? Kiedy kupuje? Gdzie kupuje? Jak często kupuje? Dlaczego  kupuje? Ile kupuje? Znajomość odpowiedzi na te pytania pozwala na lepsze rozeznanie potrzeb kupujących i  dopasowanie do nich nowych elementów marketingu – mix pod kątem skuteczności ich  wykorzystywania. Czynniki kształtujące zachowania nabywców: • Kulturowe: ◦ Środowisko ◦ Subkultura ◦ klasa społeczna • Społeczne

(…)

… zachowania nabywców:

Kulturowe:
◦ Środowisko
◦ Subkultura
◦ klasa społeczna

Społeczne
grupy odniesienia
◦ rodzina
◦ rola i status

Osobiste
◦ wiek i etap życia
◦ zawód
◦ sytuacja ekonomiczna
◦ styl życia
◦ osobowość

Psychologiczne
◦ Motywacje
◦ percepcja zewnętrzna (rodzaje:
▪ selektywna uwaga
▪ selektywne zniekształcenie
▪ selektywne zapamiętywanie)
◦ proces uczenia się
◦ postrzegane ryzyko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz