Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne polski podczas stanu wojennego

Stany nadzwyczajne w tradycji RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1813

Rada Państwa mogła wprowadzić stan wojenny, jeżeli wymagał tego „wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo...

Funkcje głowy państwa w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1974

w społeczeństwie WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA: -Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych - w czasie pokoju...

Stany nadzwyczajne - istota instytucji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

państwa - obejmowało to zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne); podczas wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r...

Stany nadzwyczajne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1995

i zewnętrzne); podczas wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. Rada Państwa wydała dekrety z mocą ustawy...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2240

). Stan wojenny w prawie polskim W Polsce stan wojenny może być wprowadzony przez Prezydenta...