Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne polski podczas stanu wojennego

note /search

Stany nadzwyczajne w tradycji RP

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1869

Rada Państwa mogła wprowadzić stan wojenny, jeżeli wymagał tego „wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo...

Funkcje głowy państwa w RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2100

w społeczeństwie WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA: -Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych - w czasie pokoju...

Stany nadzwyczajne.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1995

i zewnętrzne); podczas wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. Rada Państwa wydała dekrety z mocą ustawy...