Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa - strona 1 Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa - strona 2 Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa - strona 3

Fragment notatki:

Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa: Konstytucja z 1997r. nie składa w ręce prezydenta ogólnego kierownictwa w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa, jednak nadal jest gwarantem suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych: -przekazanie obecnie Prezydentowi RP funkcji najwyższego zwierzchnika armii było nie tylko wyrazem potrzeby symbolicznego skupienia władzy w ręku organu ,z którym wiążą się najwyższe godności reprezentowania państwa, ale też, zakładanego najwyższego stopnia jego niezależności i bezstronności politycznej oraz dbałości o interesy Państwa.
-Prezydent jako zwierzchnik armii pełni jakby ideowe dowództwo, w każdym razie o charakterze pośrednim.
- prezydent jest pozbawiony atrybutów naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych zarówno w czasie pokoju jak i wojny.
- w czasie pokoju powinien się on posiłkować pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Współdziałanie z Premierem albo Ministrem Obrony Narodowej: - Prezydent nie ma już zagwarantowanej w konstytucji możliwości wpływania na obsadę MON, jednak najważniejsze decyzje kreacyjne Prezydenta w armii musza być podejmowane przezeń we współdziałaniu z Premierem albo Ministrem Obrony Narodowej.
-na wniosek ministra ON w czasie pokoju mianuje i zwalnia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców Sił Zbrojnych na czas określony.
W czasie wojny Prezydent mianuje i odwołuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na wniosek premiera.
- Na wniosek Ministra ON nadaje określone w ustawie stopnie wojskowe oraz w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent , na wniosek premiera, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych dla obrony RP. Stan wojny: -Prezydent także, w zastępstwie Sejmu , gdy ten nie może zebrać się na posiedzenie, postanawia o stanie wojny. 12.4.4.2. Uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Prezydent nie ma już prawa opiniowania kandydata na stanowisko ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kompetencje Prezydenta wymienione w rozdziale XI (stany nadzwyczajne) należy traktować jako wykonawcze wobec tych należących do Rządu.
Istnieje rozróżnienie stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej. Stan wojenny: - może wprowadzić Prezydent na wniosek Rady Ministrów w razie zagrożenia zewnętrznego Państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy m-dowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.
-można go wprowadzić na części lub na całym terytorium.
-organizację władz państwa jak i inne następstwa określa ustawodawstwo zwykłe.

(…)

… niż 90 dni -stan wyjątkowy - na całym lub części terytorium.
-można przedłużyć go tylko raz (prezydent za zgodą Sejmu) i na okres nie przekraczający 60 dni .
3 ograniczenia dla w czasie trwania stanów nadzwyczajnych:
Prezydent ma konstytucyjny zakaz skrócenia kadencji w tym okresie i do 90 dni po nim.
Nie może być w tym czasie przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Nie mogą być w tym czasie…
… Zbrojnych poza granicami państwa:
-prezydent RP otrzymał uprawnienie do wydania postanowienia o użyciu polskich jednostek wojskowych w Siłach Post-SFOR w Bośni i Hercegowinie w ściśle określonym czasie.
Rada bezpieczeństwa Narodowego:
- postanowieniem z dnia 20 stycznia 1998r. Prezydent RP powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zakres działania Rady:
Wyrażanie opinii w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz