Stany nadzwyczajne - istota instytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany nadzwyczajne - istota instytucji - strona 1 Stany nadzwyczajne - istota instytucji - strona 2

Fragment notatki:


STANY NADZWYCZAJNE ISTOTA INSTYTUCJI stan nadzwyczajny to pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, której rozwiązanie wymaga sięgnięcia do środków szczególnych takich jak: koncentracja władzy w rękach egzekutywy ; ograniczenia praw i wolności obywateli ; zmiany w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych , zmiany w systemie stanowienia prawa .
czyli zawieszenie niektórych regulacji konstytucyjnych i wprowadzenie regulacji wyjątkowych; paremia : salus rei publicae suprema lex esto (ratunek Rzeczypospolitej - prawem najwyższym); trzy tendencje we współczesnych regulacjach dot. stanów nadzwyczajnych: konstytucjonalizacja tych regulacji - przy czym szerokość i głębokość tych regulacji uzależniona jest od doświadczeń historycznych państw; dyferencjacja różnych postaci stanu nadzwyczajnego ze względu na konieczność doboru środków do celów; parlamentaryzacja procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu bądź kontynuowaniu stanu nadzwyczajnego - choć w tym czasie to egzekutywa ma najszerszą władzę, jednak przepisy wprowadzają różnego rodzaju gwarancje dla możliwości zajęcia przez parlament stanowiska oraz zakazy dokonywania pewnych zmian; regulacje międzynarodowe → choć jest to suwerenne prawo każdego państwa, jednak pojawiły się pewne regulacje międzynarodowe dot. stanów nadzwyczajnych: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (ratyf. w 1977 r.) dopuszcza zawieszenie swojego stosowania:
tylko w sytuacji wyjątkowego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego istnieniu narodu;
tylko zgodnie z zasadą proporcjonalności;
tylko o ile podjęte kroki nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami międzynarodowymi i o ile nie pociągają za sobą dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii lub pochodzenia społecznego;
tylko pod warunkiem urzędowego ogłoszenia wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i poinformowania Sekretarza Generalnego ONZ o zakresie i powodach zawieszenia zobowiązań Paktu;
zakaz zawieszenia niektórych praw (m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa); Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. (ratyf. w 1992 r.) dopuszcza zawieszenie swojego stosowania:
w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu,
tylko w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji,
pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z p.m.;
zakaz uchylania niektórych praw (prawo do życia, zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zakaz niewolnictwa, nullum crimen sine lege;


(…)

… wewnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, zagrażających konstytucji państwa albo bezpieczeństwu obywateli), które musiały być potwierdzone przez Sejm, oraz określone były prawa, które mogły być zawieszone;
podobne rozwiązania w konstytucji kwietniowej;
konstytucja lipcowa - początkowo tylko stan wojenny (wprowadzany przez Radę Państwa dla obronności i bezpieczeństwa państwa - obejmowało…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz