Bezpieczeństwo wewnętrzne prezentacja

note /search

Współpraca z Europolem

  • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1925

i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu....

Marketing on-line- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

. Problemy: - prezentacja Internetu, - bariery psychologiczne, - brak bezpieczeństwa, - nierównomierny dostęp...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2744

w definicji akcentowany jest wątek eliminacji zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa...