Efektywnosc stylów kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywnosc stylów kierowania - strona 1 Efektywnosc stylów kierowania - strona 2 Efektywnosc stylów kierowania - strona 3

Fragment notatki:


Efektywność kierowania miara sprawności (robienia rzeczy we właściwy sposób) i  skuteczności (robienia właściwych rzeczy) kierownika,  czyli miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga  odpowiednie cele EFEKTYWNOŚĆ  STYLÓW   KIEROWANIA Różne style kierowania  Przywództwo  Czynniki wpływające na efektywność stylów kierowania  Ewolucyjna teoria przywództwa Herseya i Blancharda  Model Reddina  Cechy sytuacji Zdolność zmiany stylu Ewolucyjna teoria przywództwa  Herseya i Blancharda Zdaniem tych badaczy efektywność stylu kierowania  zależy od stopnia dojrzałości kierowanego zespołu.  Wyróżnione zostały cztery fazy dojrzałości zespołu.  Dla każdego z nich efektywny jest tylko jeden styl  kierowania. Model Reddina W.J.Reddin rozwinął koncepcję R.Blake'a i J.Mouton wprowadzając trzeci wymiar – wymiar przywództwa.  Wg Reddina Każdy z czterech podstawowych stylów  kierowania może być dostosowany bądź  niedostosowany do sytuacji organizacyjnej i w ten  sposób zyskać bądź stracić walor elastyczności. Czynniki wpływające na  efektywność stylów kierowania kwalifikacje podwładnych:  przywódca dostosowuje swoje  działania do kwalifikacji i  przygotowania zawodowego  podwładnych   im niższe, tym częściej sprawdza  się w praktyce styl autokratyczny   jeśli wyższe styl demokratyczny osobowość pracowników:  osoby samodzielne,  ambitne, angażujące się i  chcące przejmować  odpowiedzialność  za swoje decyzje, działają  zwykle bardziej  efektywnie  pod kierownikiem  demokratą   osoby szukające oparcia i  mające kłopoty z  podejmowaniem decyzji  uzyskują najczęściej  lepsze efekty podlegając  autokracie Czynniki wpływające na  efektywność stylów kierowania charakter zadania  zadania twórcze, nierutynowe,  które  nie mają jasno sprecyzowanego  celu wymagają zazwyczaj  demokratycznego podejścia  prace odtwórcze, raz  zaprogramowane   i powtarzalne kontrolnego  w pracach wykonywanych  zbiorowo, gdzie osoby wykonują te  same, ale niezależne od siebie  zadania najwłaściwszy jest  autokrata  gdy pracownicy pracują wspólnie  nad jednym zadaniem - demokrata Czynniki wpływające na  efektywność stylów kierowania  stopień ryzyka i koszty  związane  z możliwością  powstawania zakłóceń  w sytuacjach  obciążonych wysokim  ryzykiem i zagrożeniem   bardziej wskazany jest  styl autokratyczny, gdyż:  szybko redukuje napięcie   o powodzeniu decyduje 

(…)

… jest
również do sposobów
przywództwa
preferowanych przez
kolegów zajmujących te
same pozycje
Różne style kierowania
 Style mniej efektywne
 Style bardziej efektywne
Style mniej efektywne
Misjonarz - wkłada wiele wysiłku przede wszystkim w
zapewnienie jak najlepszych stosunków międzyludzkich.
 Kompromista (ugodowy) - bardzo podatny na wpływ
otoczenia.
 Dezerter - ucieka od kierowania.
 Autokrata - dążący za wszelką…
… celów kierowanego zespołu z misją i celami
instytucji,
 Stopień wpływu na ustalenie celów i zadań dal kierowanego zespołu,
 Poziom zaufania do podwładnych;
Czynniki personalne
 Wielkość luki kwalifikacyjnej między kierownikiem a
podwładnymi,
 Poziom samodyscypliny i odpowiedzialności
podwładnych,
 Poziom szczerości motywów i intencji podwładnych,
 Stopień rozbudzenia potrzeb pozamaterialnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz