Misjonarz

Inkulturacja - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2065

. Obecnie dostrzega się wewnętrze ograniczenia terminu akomodacja. *skupia się na misjonarzach i misyjnym...

Odnowa Trydencka - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

! Pierwsza redukcja, św. Ignacego, powstała w 1610 roku. Budowano kościoły, szkoły, domy misjonarzy...

Zakony - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Ryszard Żmuda
 • Zakony
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

- 265, Michalici - 270, Misje afrykańskie – 271, Misjonarze - 271, Misjonarze Świętej Rodziny - 277...

Brunon z Kwerfurtu - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

) opowiada o tragedii rozegranej w Eremie, i dziejach misji i losach chrześcijańskich misjonarzy...

Reforma Trydencka w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

(kształcili młodzież) misjonarze (ale zajmowali się odnową wewnętrzna; odnowy parafialne) siostry miłosierdzia...

Państwo Wiślan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Wielkomorawską, przed lub zaraz po śmierci misjonarza. Nie istnieją żadne podstawy, aby domniemywać czy państwo...