Zakony - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakony - omówienie - strona 1 Zakony - omówienie - strona 2 Zakony - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ryszard Żmuda
Materiały do bibliografii publikacji o zakonach
i zgromadzeniach zakonnych
w Polsce 1945-2000
Tom 2: Instytuty życia konsekrowanego
Dokument elektroniczny
(przed ewentualnym opublikowaniem)
Łódź 2004
2
Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komitetu Badań
Naukowych pt.: „Zakonne oficyny drukarskie i wydawnicze w Polsce w latach 1945-1995”
(projekt badawczy nr P1 2000106 – decyzja KBN nr 0104/P1/94/06)
oraz opracowywania „Bibliografii historii Kościoła w Polsce za lata 1975-2000”
Spis bibliograficzny powinien być opublikowany, aby otrzymały go książnice naukowe
Zainteresowane osoby i instytucje
Ochotnicy – Sponsorzy – Wydawcy
proszeni są o kontakt: e-mail: ryszard.zmuda@umed.lodz.pl
tel. (42) 677-92-60, fax (42) 679-06-56, http://www.bg.umed.lodz.pl
Copyright by Ryszard Żmuda
Dokument elektroniczny przed ewentualnym opublikowaniem udostępniony 1 IV 2010 roku
bibliotece wirtualnej Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Łódź 2004
3
Spis treści
Informacje ogólne .................................................................................................................... 5
Przedmowa ..............................................................................................................................*
Wstęp .......................................................................................................................................*
Wykorzystane źródła i opracowania ........................................................................................*
Wykaz skrótów .........................................................................................................................*
I. Zakony i zgromadzenia zakonne męskie ..............................................................................7
1. Opracowania ogólne ........................................................................................................7
2. Poszczególne wspólnoty zakonne: Albertyni - 58, Augustianie - 59, Barnabici - 61,
Benedyktyni - 61, Bernardyni - 76, Bonifratrzy - 88, Bożogrobcy - 90, Bracia
Dobrzyńscy - 93, Bracia Serca Jezusowego - 93, Bracia szkolni - 93, Chrystusowcy 94, Cystersi - 97, Doloryści - 122, Dominikanie - 122, Duchacze - 137, Eremici św.
Romualda - 138, Filipini - 138, Franciszkanie - 140, Franciszkanie konwentualni - 160,
Jezuici - 169, Joannici – 201, Józefici - 204, Kameduli – 204, Kamilianie - 206,
Kanonicy regularni laterańscy - 206, Kapucyni - 211, Karmelici – 219, Karmelici bosi 220, Karmelici trzewiczkowi - 226, Kartuzi - 227, Kawalerowie mieczowi - 229,
Klaretyni - 230, Kombonianie – 230, Krwi Chrystusa – 230, Książa komuniści - 232,
Krzyżacy - 232, Krzyżowcy Gwiaździści - 265, Mali bracia – 265, Marianie - 265,
Michalici - 270, Misje afrykańskie – 271, Misjonarze - 271, Misjonarze Świętej
Rodziny - 277, Norbertanie - 278, Oblaci - 280, Ojcowie Szensztaccy – 282, Orioniści 282, Pallotyni - 283, Pasjoniści - 289, Paulini - 290, Pijarzy - 320, Redemptoryści 326, Reformaci - 331, Saletyni - 335, Salezjanie - 338, Salwatorianie - 344, Sercanie 348, Słudzy Maryi - 349, Somaskowie – 349, Templariusze - 349, Trapiści – 350,
Trynitarze - 351, Werbiści - 351, Zmartwychwstańcy - 358
3. Inne zakony i zgromadzenia męskie .......................................................................... 361
II.
Zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie ................................................................. 363
1. Opracowani ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz