Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych - strona 1 Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych - strona 2 Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych - strona 3

Fragment notatki:

Ryszard Żmuda
Materiały do bibliografii publikacji o zakonach
i zgromadzeniach zakonnych
w Polsce 1945-2000
Tom 1: Osoby konsekrowane
Dokument elektroniczny
(przed ewentualnym opublikowaniem)
Łódź 2004
2
Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komitetu Badań
Naukowych pt.: „Zakonne oficyny drukarskie i wydawnicze w Polsce w latach 1945-1995”
(projekt badawczy nr P1 2000106 – decyzja KBN nr 0104/P1/94/06)
oraz opracowywania „Bibliografii historii Kościoła w Polsce za lata 1975-2000”
Spis bibliograficzny powinien być opublikowany, aby otrzymały go książnice naukowe
Zainteresowane osoby i instytucje
Ochotnicy – Sponsorzy – Wydawcy
proszeni są o kontakt: e-mail: ryszard.zmuda@umed.lodz.pl
tel. (42) 677-92-60, fax (42) 679-06-56, http://www.bg.umed.lodz.pl
Copyright by Ryszard Żmuda
Dokument elektroniczny przed ewentualnym opublikowaniem udostępniony 1 IV 2010 roku
bibliotece wirtualnej Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Łódź 2004
3
SPIS TREŚCI
Informacje ogólne ......................................................................................................................4
Przedmowa ................................................................................................................................ *
Wstęp ........................................................................................................................................ *
Spis źródeł i opracowań ............................................................................................................ *
Wykaz skrótów ......................................................................................................................... *
I.
Biografie ........................................................................................................................ 6
1. Opracowania ogólne ..................................................................................................... 6
2. Poszczególne osoby .................................................................................................... 17
II.
Hagiografia ................................................................................................................ 115
1. Opracowania ogólne ................................................................................................. 115
2. Poszczególni święci i błogosławieni ........................................................................ 118
Różne opisy bibliograficzne do rozłożenia przed drukiem
(uzupełnienia do tomu 1. Osoby konsekrowane) .................................................................. 249
Indeks ....................................................................................................................................... *
4
Informacje ogólne
Powszechnie wiadomo, że dokumentacja bibliograficzna jest niezbędna do racjonalnego
rozwoju każdej dyscypliny naukowej.
Nauki kościelne mają już w tym zakresie znaczne osiągnięcia. Niestety, od początku XXI
wieku obserwuję niekorzystne zjawisko odnośnie spisów bibliograficznych, które występuje
w oficynach wydawniczych uczelni akademickich, seminariach duchownych oraz zakonach i
zgromadzeniach zakonnych w naszym kraju.
Wydawcy nie biorą tego faktu pod uwagę, nastawieni na szybki zysk, opóźniają bądź
wręcz po cichu blokują drukowanie bibliografii, potrzebnych w małych nakładach na
wymianę wydawnictw w bibliotekach naukowych. Książki są dla nich towarem, a ich we ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz