Rozwój sieci transportowej i transport w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój sieci transportowej i transport w Polsce - strona 1 Rozwój sieci transportowej i transport w Polsce - strona 2 Rozwój sieci transportowej i transport w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


INTERPRETACJA POJĘCIA ROZWOJU SIECI TRANSPORTOWEJ I ROZWÓJ TRANSPORTU
Przyrost długości szlaków w czasie, mamy do czynienia z opisem zdarzeń, jedno po drugim zdarzenie zależne od siebie
Tempo rozwoju- taka procedura, w której przyjmujemy pewną date wyjściową =100
Kolejne wykresy wyznaczone arbitralnie odnosimy do tej daty
1842- rozwój sieci szlaków kolejowych- gwałtowny wzrost do momentu nasycenia
Do momentu zamykania, likwidowania
Dynamika rozwoju okres poprzedni przed wydarzeniem jest okresem bazowym równym 100% II ROZWÓJ JAKO PRZYROST ILOŚCI W PRZESTRZENI
Opis zdarzeń, które występują w tym samym czasie i są od siebie zależne
Analiza zjawiska narastania długości
Ilość/powierzchnia
Analiza gęstości sieci-kartogram
Rozwinięcie ortodroma/długość rzeczywista III ROZWÓJ JAKO POCHODNA FUNKCJONALNOŚCI SIECI
przyrost długości szlaków rozciąga sieć w drzewko dendrytowe
przyrost długości sieci- w niektórych miejscach tworzą się obwody zamknięte
ilość układów domkniętych jest większa niż liczba dendrytów
cykle o różnym stopniu hierarchii tworzą się pewne ośrodki, wyrastają ośrodki centrów, które stymulują rozwój sieci
Każda gospodarka chce być spójna
Elementem integracji jest transport
Jakie zadania stawiane są przed transportem przez gospodarkę? Transport jako ważny element gospodarki przyczynia się do wysokości DN i PKB
Transport jest określany jako najważniejszy instrument przestrzennego zagospodarowania kraju
Transport jest czynnikiem aktywizującym życie gospodarcze, szczególnie w KSR, stymuluje rozwój
Czynnik umożliwiający polityczną i administracyjną zwartość państwa
Czynnik ułatwiający ład w każdym kraju
Element obronności kraju
Transport jest środkiem technicznym zaspokajającym indywidualne i zbiorowe potrzeby komunikacyjne ludności
Kształtuje siec osadnicy
Jest pojęciem najważniejszym dla gospodarki przestrzennej
Transport jest podstawowym instrumentem ułatwiającym wyrównanie poziomów kulturalnych oraz poziom intensywności życia społeczno-politycznego kraju
KRYTERIA OCENY TRANSPORTU Kryterium wynikające z oceny badania zdolności do spełniania funkcji w gospodarce
Kryterium wynikające z jakości i sprawności usług transportowych
Kryterium wynikające z prawidłowego wykorzystania potencjału transportowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz