Egzamin opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin opracowanie - strona 1 Egzamin opracowanie - strona 2 Egzamin opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA PRZEMYSŁU I TRANSPORTU Przedmiot i zadania geografii przemysłu Przedmiot badań geografii przemysłu
Problematyka alokacji przemysłowej (rozmieszczenia, posadowienia)
Rozmieszczenie zgrupowań terytorialnych przemysłu (ośrodki lokalne - przedlokalne - regiony - okręgi przemysłowe - kompleksy przemysłowe
Opis zmiennych krajobrazów przemysłowych ziemi (nawet obszary, regiony, które tworzyły przez długie lata mogą zostać szybko zmienione, nagle zniknąć, bądź też zmienić funkcje, swój obraz np. sudecki okręg) Poznanie struktury przemysłowej świata jako całości (poszukiwanie lokalnych połączeń, globalnych, nie jest to jednak realnie możliwe - koncentrują się zatem tylko na pewnych regionach) Zadania geografii przemysłu: badanie relacji odległości między obiektami przemysłowymi; zjawisko kooperacji (pocz. XX w.) pozwala na powiązanie gospodarek w jakąś całość;
badanie relacji między zakładami przemysłowymi, a siecią osadniczą (coraz dalsze trasy dojazdu do pracy) przepływ fizyczny ludzi - przepływ gotówki procesy semiurbanizacji;
badanie relacji między zakładami przemysłowymi, a szlakami i węzłami transportowymi (często koszty transportu stanowią większość ceny finalnej produktu);
badanie relacji pomiędzy przemysłem, a bazą surowcową, przemysł oparty na surowcach rzadkich lokuje się w pobliżu złóż, natomiast oparty na surowcach powszechnych lokuje się wg innych przesłanek np. wykształcenia siły roboczej.
badanie relacji zakładów przemysłowych a rynkami zbytu; badanie lokalizacji zakładów przemysłowych pojedynczych oraz ich zgrupowań. Rozwój transportu w poszczególnych fazach Zmienność w czasie wynika z postępu technologicznego
Faza eotechniczna oparcie gospodarki na naturalnych nośnikach energetycznych (drzewo, węgiel drzewny, wody płynące, wiatr) Faza paleotechniczna naturalne nośniki energetyczne zastępowane są bardziej wydajnymi (węgiel kamienny, rudy żelaza, hematytowe, wykorzystanie maszyny parowej)
Faza neotechniczna przełom XIX- XX w wykorzystanie silnika spalinowego i elektrycznego, ropa naftowa, gaz ziemny
Faza biotechniczna poszukiwanie nowych źródeł białka, rozwój biologiczny (problem niedożywienia). Co to są czynniki lokalizacji i wymień kryteria lokalizacji. Czynniki lokalizacji. koszty transportu; koszty pracy (koszty jakie ponosi pracodawca, wypłaty); koszty aglomeracji - korzyści ze wspólnej infrastruktury
czynnik środowiskowy
Cechy charakterystyczne kompleksów przemysłowych : Przestrzeń mała, charakter punktowy
Więcej miejsc lokalizacji konsumpcji niż produkcji

(…)

… odtworzenia wynosi 30 lat. Co 19 lat możemy liczyć na odtworzenie środków trwałych.
Konsekwencją wynikającą z procesów skupiania i rozpraszania, jest pojęcie aglomeracji przemysłowej.
Aglomeracja pozioma i jej cechy Pozioma - skupianie się terytorialne przemysłu w przestrzeni geograficznej (na małej jednostce powierzchni). U podstaw tego procesu wyróżniamy dwie główne tendencje:
tendencja przemysłu do wspólnej lokalizacji
tendencja do wznoszenia zakładów dużego formatu
Punktem końcowym jest twór określany - ośrodek przemysłowy, okręg przemysłowy i kompleks przemysłowy.
Typy przestrzenne aglomeracji Aglomeracja zwarta - bardzo skupiona, zwarta, na małej przestrzeni. Najczęściej związana z surowcami grupy energetyczno - metalicznej, które taką cechę koncentracji wymuszają, np. GOP, Zagłębie Ruhry
… przemysłowych, określanych mianem krajobrazów Doliny Krzemowej.
Udział produkcji średnio i długoseryjnej spada zdecydowanie na rzecz produkcji krótkoseryjnej, ciągle zmieniającej się ze względu na popyt na rynku.
Kryteria lokalizacji wysoko kwalifikowana, kompetentna kadra pracowników, administracji i nadzoru;
istnienie w pobliżu placówek naukowo - badawczych współpracujących z zakładami
dogodna infrastruktura…
… badań w geografii przemysłu
Opisowo - wyjaśniająca
Porównawcze
Statystyczne
Ankietowe
Kartograficzne
Pracy terenowej
Wymienić technopolie francuskie
„miasto naukowe” - Paryż-Południe
Sophia Antipolis
ZIRST - Meylan
Technopolie amerykańskie Silicon Valley (Dolina Krzemowa)
Droga 128:Boston Orange County
Epoka fordyzmu Produkcja o intensywnym zaangażowaniu kapitału i dużej skali organizowano wokół kilku…
… uprzemysłowionych drogi z układem prostopadłym do paralelnych -możliwość wyboru i równoczesnego przewozu większej ilości towaru. ;
-model anizotropowy-anizotropia kryształów - prawa refrakcji i kierunkowości.
Model Dziewońskiego, założenie teorii Dziewońskiego, Zespół 7 nakładających sie układów transportowych, a każdy z nich obejmuje inny odcinek potrzeb przewozowych kraju. geograficzny-wycinek usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz