Zestaw egzaminacyjny 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw egzaminacyjny 9 - strona 1 Zestaw egzaminacyjny 9 - strona 2 Zestaw egzaminacyjny 9 - strona 3

Fragment notatki:


1.Kompleksy przemysłowe typy i cechy Proces tworzenia tych kompleksów jest kompleksem młodym, pierwsze rzeczy z tym związane pojawiały się w latach 20. - 30. XX w., a w pełniejszym stopniu w latach 50. XX w.
Są to zjawiska przestrzenno - gospodarcze.
Podstawowe cechy kompleksu przemysłowego:
Duża wartościowo i objętościowo produkcja (duży potencjał przemysłowy)
Duży potencjał zatrudnienia w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych w przemyśle kraju, regionu.
Znaczna wysokość zainwestowanych kapitałów w główne gałęzie kompleksu.
Łatwe do zidentyfikowania więzi - zależności natury ekonomicznej, technologicznej, technicznej, organizacyjnej, kapitałowej.
Duża koncentracja podmiotów gospodarczych skupionych na małej jednostce powierzchni.
Instytucje zapewniającego jego funkcjonowanie (instytucje o charakterze bankowo - finansowym, edukacyjnym, bardzo dobrze zagospodarowane elementy infrastruktury technicznej, instytucje o charakterze handlowym.
Kompleks występuje tam gdzie mamy do czynienia z gałęziami przemysłu ciężkiego (wydobywczy i metalurgiczny.
Kompleks cechuje się bardzo dużą różnorodnością przemysłu. Wywołana ona jest ciągłym przyłączaniem do już istniejącego kompleksu kolejnych podmiotów gospodarczych, które razem dają większą szanse osiągania korzyści. W ośrodku przemysłowym jest to jedna gałąź np. ośrodek Ludwikschafen w Niemczech - gałąź chemiczna (45 tys. ludzi zatrudnionych), Monachium - farmaceutyczny, Belfast - stoczniowy. 2.Industrializacja Proces poprzedzający uprzemysłowienie, zbudowanie obiektu przemysłowego; zorganizowanie w tych obiektach systemu produkcji; odpowiednia kadra; zorganizowanie produkcji masowej; organizacja zaplecza dla rozwoju produkcji; przepływ ludzi do tych ośrodków; Industrializacja polega przede wszystkim na zorganizowaniu produkcji, która zapewni wysoki stopień specjalizacji
3.Wymień typy szlaków i węzłów transportowych Typologia szlaków transportowych Szlaki wydłużające sieci.
Szlaki rozciągające sieć przestrzennie - szlaki, które zaczynają tworzyć dendryt.
Szlaki tranzytowe - są w części dwóch układów.
Szlaki domykające sieć w cykle. Typologia węzłów Początkowe i końcowe.
Tranzytowe
Ośrodkowe - te, które skupiają w sobie kilka różnych szlaków. Stymulują rozwój sieci. 4.Ciągi w geografii 5.Prawo transportu platynacji i pararelizacji prawo platynacji dróg transportu-stale relacje miedzy drogami głównymi a bocznym, rozwój transportu drogi boczne ulegają spłaszczeniu (układ bardziej równoległy, jednorodny) prawo paraleryzacji -lokowanie różnych rodzajów transportu .drogi nowych rodzajów układają się pierwotnie prostopadle do starych z czasem przekształcają w układy paralerne. Konsekwencja są modele transportowe.

(…)

… spłaszczeniu (układ bardziej równoległy, jednorodny) prawo paraleryzacji -lokowanie różnych rodzajów transportu .drogi nowych rodzajów układają się pierwotnie prostopadle do starych z czasem przekształcają w układy paralerne. Konsekwencja są modele transportowe.
6.Metody badań w geografii przemysłu
Opisowo - wyjaśniająca
Porównawcze
Statystyczne
Ankietowe
Kartograficzne
Pracy terenowej
7.Kryteria kompleksów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz