Geografia Przemysłu i Transportu

note /search

Rozwój sieci transportowej i transport w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

INTERPRETACJA POJĘCIA ROZWOJU SIECI TRANSPORTOWEJ I ROZWÓJ TRANSPORTU Przyrost długości szlaków w czasie, mamy do czynienia z opisem zdarzeń, jedno po drugim zdarzenie zależne od siebie Tempo rozwoju- taka procedura, w której przyjmujemy pewną date wyjściową =100 Kolejne wykresy wyznaczone arb...

Skupienie i rozproszenie przemysłu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

PROBLEMATYKA SKUPIENIA I ROZPROSZENIA W STOSUNKU DO PRZEMYSŁU Jakie możemy wyróżnić przyczyny czynników skupienia lub rozproszenia?: NATURY ENERGETYCZNEJ W zależności od surowca i możliwości przesyłania go mamy różne rozmieszczenia przemysłu: Węgiel kamienny- powodował dużą koncentrację, rzadk...

Zagospodarowanie transportu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zawiera w sobie 3 wielkie sfery dziedzin społeczno/gospodarczych Szeroka problematyka związana z rozmieszczeniem: -osadnictwa -sferą produkcji -sferą transportu Transport odgrywa ważną rolę: tworzy przestrzenne więzi osadnicze umożliwia istnienie produkcji ( zaopatr...

5 PRAW EMILA SAXA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5453

5 PRAW EMILA SAXA I PRAWO INTENSYWNOŚCI TRANSPORTU Tempo rozwoju sieci transportowej powinno być zgodne z intensywnością rozwoju pozostałych działalności Jeżeli nie ma tej zgodności, jeżeli gospodarka rozwija się szybciej to transport staje się hamulcem (30' XXw) II PRAWO INTEGRACJI TRANSPORTU...

Sieć transportowa jako graf

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2331

SIEC TRANSPORTOWA W POSTACI GRAFU GRAF to uporządkowana para , gdzie X jest niepustym zbiorem, a T jest odwzorowaniem X w X. X-poprzednik T -następnik Każdy element niepustego zbioru X nazywamy punktem lub wierzchołkiem grafu Uporządkowaną parę elementów nazywamy łukiem. Zbiór wszystkich łuk...

Teorie lokalizacji i formacje gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

KRYTERIUM LOKALIZACJI Wyróżniamy 2 kryteria: mikro Makro skale ekonomiczną MIKROSKALA Obowiązywała w początkach formułowania problemu Stan obecny+ aspekt historyczny i polityczny+ potencjał ludzi tam mieszkających Stan nieuchronności do wyczerpania się jednego aspektu lub wszystkich jednoc...

Fazy rozwoju i uprzemysłowienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

Rozwój dokonuje się stale, ekonomika cały czas się rozwija ERA: Preindustrialna- w dorobku przemysłu Industrialna- przemysł Postindustrialna- przesyt przemysłu GOSPODARKA: -agralna -współczesna -przyszła MODEL FOURSASTIEGO: 3 podstawowe fazy, w jakich się te przemiany dokonują: Pierwot...

Proces uprzemysłowienia, industrializacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

PROCES UPRZEMYSŁOWIENIA Uprzemysłowienie jest to odchodzenie lub przekształcanie społeczeństw rolniczych w s. przemysłowe a następnie usługowe R---P---U Uprzemysłowienie to przekształcanie społeczeństw rolniczych, w których dob...

Innowacje w przemyśle

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

OKRESY I PROCESY INNOWACYJNE W PRZEMYŚLE INDUSTRIALIZACJA-zapoczątkowana w IIp. XVIII w Anglii -wzrost zapotrzebowania na wyroby przemysłowe (wzrost liczby ludności , powiększenie obszarów kolonialnych, wzrost handlu zamorskiego) -postęp nauki i techniki 1870- Anglia wytwarzała 33% produkcji ś...

Klasyfikacje przemysłu surowców i innych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

KLASYFIKACJE Klasyfikacja, która wszędzie występuje: cecha strukturalno- organizacyjna W oparciu o PKD Podział przedmiotowy- cecha : produkt finalny obuwie, mięso Podział funkcjonalny Uwzględnia stosunki rynkowe i bierze pod uwagę rodzaj funkcji i produkt wytworzony Przemysł środków produkc...