Proces uprzemysłowienia, industrializacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces uprzemysłowienia, industrializacja - strona 1 Proces uprzemysłowienia, industrializacja - strona 2

Fragment notatki:


PROCES UPRZEMYSŁOWIENIA Uprzemysłowienie jest to odchodzenie lub przekształcanie społeczeństw rolniczych w s. przemysłowe a następnie usługowe
R---P---U
Uprzemysłowienie to przekształcanie społeczeństw rolniczych, w
których dobra nierolnicze są produkowane mniej lub więcej sposobem nie rolicznym
lub prymitywnym przemysłem
w społeczeństwach, społeczeństwach których systemy produkcji przemysłowej prymitywne są zastępowane nowoczesnymi maszynami
zmiany środków produkcji
4 klasyczne odmienne drogi, jakie państwa wybierają, gdy wchodzą na wyższy szczebel: ograniczany rozwój przemysłu
stopniowe wzrastanie przemysłu na gruncie rolnictwa feudalnego- dostawca kapitału- większa skala produkcji- więcej masy produkcyjnej- większe korzyści finansowe
inwestycja zysków, pomnożenie
klasyczna droga KWR
rewolucja przemysłowa
przeprowadzona odgórnie- rząd lub partia
socjalizm-plany 3,5 i 6letnie
rozwój danego sektora
wprowadzenie przemysłu do kolonii przez ówczesne metropolie kolonialne
trwało kilkaset lat
wywóz dóbr następnie inwestowanie
ruchy narodowo-wyzwoleńcze
prawie równolegle z wycofywaniem się z metropolii kolonialnych
obalenie reżimu—wyzwolenie
partie wyzwoleńcze (szukanie korzyści własnych), krwawe zamieszki
uspokajanie- nowa odrębność społeczna
Kongo, Zair
INDUSTRIALIZACJA Poprzedza zjawiska uprzemysłowienia
Jest to etap, który w swojej I fazie rozstrzyga problemy techniczne
ETAPY:
budowa fabryk
zorganizować złożony system produkcji
wytworzenie i wykształcenie kadry B+R i technicznej zorganizowanie produkcji masowej, zracjonalizowanej i zunifikowanej
odpowiednie zaplecze: różne typy kształcenia dostarczające wykwalifikowana kadrę
banki, kredyty
systemy zaopatrzenia
sieć transportowa
W toku funkcjonowania zakładu tworzą się poszczególne specjalizacje produkcji
Jak jest już specjalizacja---KOOPERACJA
Czemu służy proces industrializacji:
Celom:
politycznym
militarnym
społecznym
ekonomicznym
Zmieniają się całe struktury w skali:
regionalnej
państwowej
międzynarodowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz