Dr hab. Leszek Pawłowicz - strona 2

Audit - pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1652

Audit to: systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Systematyczny - bo musi być prowadzony regularnie, w ustalonych odstępach czasu, wg wcześniej ustalonego planu Zasada niezal...

Certyfikacja wyrobów -opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Co to jest certyfikacja? Działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami. Ocena wyrobu Np.: Skład Wytrzymałość Właściwości Zgodność z przeznaczeniem Bezpieczeństwo Ocena proc...

Zarządzanie jakością - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

Zarządzanie jakością Jakość, jej rola i znaczenie Przyczyny wzrostu znaczenia jakości Wzrost konkurencji wprowadzenie nowych technologii wytwarzania skracanie okresów innowacji wyrobów obniżanie kosztów wytwarzania itp. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwo użytkownika ochrona życia i zdrowia...

Normalizacja - zasada dziesięciokrotności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2317

ZASADA DZIESIĘCIOKROTNOŚCI Wykrycie błędu na etapie projektowania może kosztować przedsiębiorstwo umowną złotówkę, w trakcie trwania produkcji - dziesięć złotych, a u konsumenta - już sto złotych 1:10:100 P.Smanst, G. Elst Błąd, któremu udało się zapobiec kosztuje sto razy mniej od błędu, któ...

Normy ISO serii 9000

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

ISO - International Organization for Standardization Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna isos - równy, równocenny 1987 - Pierwsze wydanie norm, głównie oparte o BS5750 1994 - Drugie wydanie norm 1996 - N...

Podejście procesowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

System zarządzania jakością 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2.1. Postanowienia ogólne To wymagania odnoszące się do potrzeby udokumentowania systemu zarządzania jakością, który zgodnie z normą powinien obejmować: udokumentowaną ...

Bankowość - różne pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

1 sprzedaż majątku znajdującego się w posiadaniu państwa, czyli prywatyzacja, podniesienie podatków ograniczenie wydatków, na które jednak często trudno się zdecydować pod wpływem presji różnych grup społecznych (mniejsze środki na oświatę, opiekę medyczną itp.) inflacja -

Analiza strategiczna firmy - otoczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1498

Analiza strategiczna firmy - organizacji OTOCZENIE organizacji Analiza strategiczna - wg. Gierszewskiej i Romanowskiej - „analiza strategiczna w sensie czynnościowym jest zbiorem działań diagnozujących organizację jej otoczenie w zakresie umożliwiającym zbudowanie planu strategicznego i jego realiz...

Atrybuty przedsiębiorstwa - zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3304

ATRYBUTY przedsiębiorstwa. Cechy odróżniające przedsiębiorstwo od innych jednostek organizacyjnych. 9 cech - atrybutów przedsiębiorstwa: 1. powoływane do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób trwały i ciągły, zgodny z cyklem życia organizacji 2. służy otoczeniu czyli zaspakaja swoimi wy...

Efekt synergiczny - podstawowy cel organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Efekt synergiczny jako podstawowy cel organizacji. Podstawowym sensem tworzenia i funkcjonowania wszystkich organizacji jest uzyskiwanie (podwyższanie) efektu synergicznego. Efekt synergiczny oznacza iż całość uzyskuje większe efekty niż suma efektów działania jej pojedynczych części (2+2=5). ...