Normalizacja - zasada dziesięciokrotności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normalizacja - zasada dziesięciokrotności  - strona 1

Fragment notatki:


ZASADA DZIESIĘCIOKROTNOŚCI
Wykrycie błędu na etapie projektowania może kosztować przedsiębiorstwo umowną złotówkę, w trakcie trwania produkcji - dziesięć złotych, a u konsumenta - już sto złotych
1:10:100
P.Smanst, G. Elst
Błąd, któremu udało się zapobiec kosztuje sto razy mniej od błędu, który udało się stwierdzić….
Przypadek firmy
Po sprzedaży i zainstalowaniu u odbiorców wykryto, że kopiarki posiadają wadę
Wadę usunięto ze wszystkich kopiarek łącznie z tymi, które już zainstalowano u klienta - koszt całej operacji:
590 000 USD
Po analizie ustalono, że:
Gdyby wadę wykryto na etapie:
projektowania - koszt usunięcia błędu - 35 USD
przed uruchomieniem produkcji, po weryfikacji projektu - 368 USD
po wyprodukowaniu, ale przed wysyłką - 17 000 USD
Juran i Gryna: “pewne wydatki związane z zapewnieniem produktom przydatności do użytku”. A.Hamrol te, które są “związane z zapewnieniem wymaganego poziomu jakości”. T.Borys: “koszty jakości są to ponoszone nakłady lub utracone korzyści wynikające z niedoskonałości działania”.
Bank J.:
"suma kosztów poniesionych przy uzyskaniu dobrej jakości".
"skrócony wzór wszystkich kosztów poniesionych przy wytwarzaniu wysokiej jakości produktu lub usługi"
E. Deming:
Koszty jakości to takie, które wynikają z filozofii tolerowania błędów, pomyłek, opóźnień, przeoczeń;
Wg W. Schmitza
Koszty jakości w europejskim: przemyśle odzieżowym: 8-10% wartości obrotu;
przemyśle budowy maszyn: 8,5% wartości produkcji i
4% wartości obrotu;
Wg A.V. Feigenbauma
W każdym przedsiębiorstwie jest ukryta „fabryka”, która wytwarza do 1/10 całości produkcji - ukierunkowana na wytwarzanie bubli, usuwanie błędów
Wg Crosby'ego
Badania strat wywołanych usterkami procesów stanowią 20% wartości sprzedaży
Kiedy oblicza się koszty jakości - tylko 1/6 jest łatwa w policzeniu - 5/6 - umyka
Teoria lodowej góry
Wg Banka
1. Koszty zgodności.
1.1. Koszty profilaktyki.
1.2. Koszty oceny.
2. Koszty niezgodności.
2.1. Koszty błędów (wewnętrzne).
2.2. Koszty błędów (zewnętrzne).
3. Koszty utraconych korzyści.
Koszty zapobiegania/ prewencji

(…)

…)
Polski Komitet Normalizacyjny - PKN - polska krajowa jednostka normalizacyjna
System normalizacyjny w Polsce
Definicja normalizacji wg ustawy o normalizacji
”Działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących…
… w tym samym zakresie prace na poziomie europejskim lub międzynarodowym.
Polska Norma
W Polsce normą krajową jest Polska Norma oznaczona symbolem PN na zasadzie wyłączności, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną i powszechnie dostępna. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.
Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie. Znak zgodności to "zastrzeżony znak, przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym".
Można nim oznaczać wyroby pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz