Dr hab. Leszek Pawłowicz

note /search

Zasady i prawa organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1904

Zasady „5W” Jako synonim podejścia atrybutowego: - 1W - właściwe działanie - 2W - we właściwym miejscu - 3W - we właściwym czasie - 4W - właściwy wykonawca - 5W - właściwa technologia. Budowa wewnętrzna organizacji dotyczy zarówno zasobów rzeczowych, ludzkich jak i organizacyjnych. Dlatego ...

Zarządzanie przedsiębiorstwem - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2107

1. Jak zmniejszyc koszt kapital u? Zwiekszenie sprzedazy,ustabilizowanie ceny danego waloru, zmniejszenie progowej stopy zwrotu,zmniejszenie dywidendy 2. Tarcza podatkowa - (lub inaczej osłona podatkowa) to efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów, które uzn...

Kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

Przez kapitał własny zazwyczaj rozumie siękapitał zainwestowany przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), którzy oczekują zwrotu na poziomie kosztu kapitału własnego, jako rekompensaty za ryzyko inwestycyjne. W niektórych przed...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2331

1. CO TO JEST FCFF I DO CZEGO SŁUŻY?    FCFF  –  Free  Cash  Flow  to  Firm  –  wolne  przepływy  pieniężne  dla  firmy  (zarówno  dla  akcjonariuszy jak i wierzycieli)  Jedna z metod obliczania przepływów pieniężnych przy wycenie metodą DCF  FCFF = sprzedaż – koszty operacyjne = zysk operacyjny ...

Audit - pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2639

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 2 stron. 1. Co to jest audit ? Usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu i obiektywnej oceny w celu określenia w jakim stopniu spełniono uzgodni...

Pytania kontrolne do ćwiczeń

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 7 stron. Pytania kontrolne do ćwiczeń: PRZYDATNE DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ ORAZ DO KOLOKWIÓW Normy ISO serii 9000. Dokumentacja Jakie są rodzaje norm ISO serii 9000? Czego dotycz...

Zarządzanie jakością - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 8 stron. PODEJŚCIE PROCESOWE, DOKUMENTACJA SYSTEMU JAKOŚCI Polityka jakości firmy S.J. Inter - Kom Głównym priorytetem i misją firmy S.J. Inter - Kom Jest dostarczanie swoim kliento...

Dokumentacja systemu jakości - pytania

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1211

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 7 stron. DOKUMENTACJA SYSTEMU JAKOŚCI Jakie są rodzaje norm ISO serii 9000:2000? Czego dotyczy każda z nich? Normy ISO 9000:2000 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i termin...

Podejście procesowe - pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 2 stron. Ćwiczenie 2: Co to jest podejście procesowe? Podejście procesowe to takie podejście, w którym każde działanie lub zbiór działań postrzega się jako proces. Wymień główne zał...

Zarzadzanie jakością - TQM

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1610

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 16 stron. TQM Total Quality Management ( TQM ) jest filozofią zarządzania zmierzającą do najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych danej organizacji dla ...