Bankowość - różne pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - różne pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1
sprzedaż majątku znajdującego się w posiadaniu państwa, czyli prywatyzacja, podniesienie podatków
ograniczenie wydatków, na które jednak często trudno się zdecydować pod wpływem presji różnych grup społecznych (mniejsze środki na oświatę, opiekę medyczną itp.)
inflacja - dodruk tzw. "pustego pieniądza" przez państwo. Nominalnie deficyt się wtedy zmniejsza. Jest to jednak realizowane kosztem społeczeństwa oraz de facto ukrytą formą opodatkowania. 2
Emitowanie skarbowych papierów wartościowych (bonów i obligacji skarbowych) nabywanych przez podmioty niebankowe tzn. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz nabywanych przez banki komercyjne
Korzystanie z kredytów banków komercyjnych
Korzystanie z kredytów międzynarodowych instytucji finansowych
Zaciąganie kredytu w banku centralnym lub emitowanie papierów wartościowych zaciąganych przez ten bank. W Polsce i w wielu innych państwach ten sposób jest ustawowo zakazany jako najbardziej inflacjogenny 3
Działania, które mają zmierzać do ograniczenia poziomu deficytu w najbliższych latach w Polsce:
Wzmocnienie ram instytucjonalnych i organizacji finansów publicznych a) Wprowadzenie reguły fiskalnej
b) Rozszerzenie zakresu informacji o zobowiązaniach publicznych
c) Poprawa jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych
d) Efektywne planowanie wieloletnie i wdrażanie budżetu zadaniowego
e) Zwiększenie efektywności zarządzania procesem realizacji budżetu państwa
f) Poprawa zarządzania płynnością sektora publicznego (uwolnienie zamrożonych rezerw gotówkowych ) 4
. Dokończenie reformy emerytalnej a) Objęcie funkcjonariuszy i żołnierzy rozpoczynających służbę od 1 stycznia 2012r. powszechnym systemem emerytalnym, rentowym i chorobowym
b) Nowy wymiar rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
c) Przegląd efektywności funkcjonowania II filaru emerytalnego
d) Zadania kluczowe dla pełnego uporządkowania systemu emerytalnego w Polsce ze względu na długoterminowe procesy społeczne i demograficzne
5
Poszerzenie bazy podatkowej a) Ograniczenie uprawnień do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
b) Ograniczenie odliczeń podatku VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką oraz paliwa do tych samochodów 4. Prywatyzacja a) Prywatyzacja przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa
b) Prywatyzacja nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
6
Działania dążące do zmniejszenia deficytu w 2010r. to m.in. : ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz