Wykład - Krzywa Laffera T=Ty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Krzywa Laffera T=Ty - strona 1 Wykład - Krzywa Laffera T=Ty - strona 2 Wykład - Krzywa Laffera T=Ty - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 11
Krzywa Laffera T=Ty
T- łączne wpływy podatkowe
t- stawka podatkowa
Y- PKB
Saldo budżetu; różnica między dochodami a wydatkami
T + NT - G - B - Int = SB
Gdzie:
SB- saldo budżetu
T- dochody podatkowe
NT- pozostałe dochody
G- wydatki na zakup dóbr I usług
B- transfery
Int- obsługa długu publicznego
Przyczyny deficytu:
problemy strukturalne gospodarki oddziaływujące na stronę dochodową i/.lub wydatkową budżetu
np. kryzys systemu emerytalnego ze względu na zmiany demograficzne; osłabienie konkurencyjności gospodarki danego kraju; nadmierne zadłużenie publiczne
osłabienie koniunktury (tj. wolny wzrost lub wręcz spadek PKB)
trudności ze ściąganiem podatków
ekspansja wydatków (wydatki socjalne, chęć ożywienia gospodarki, motywy polityczne- cykl polityczny)
wydarzenia nadzwyczajne (wojna, klęski naturalne)
Ograniczenie deficytu:
cięcia wydatków
skutki: niepokoje polityczne i społeczne, recesyjne skutki
wzrost dochodów
Możliwy gdy:
wzrost efektywnych stawek podatkowych
skutki: osłabienie aktywności gospodarczej, tendencja do unikania opodatkowania, ucieczka za granicę i przechodzenie w szarą strefę
wzrost PKB (co leży, zwłaszcza w krótkim okresie, poza bezpośrednim wpływem rządu)
Metody finansowanie deficytu budżetowego
dług publiczny
emisja dłużnych papierów wartościowych (zwłaszcza obligacji skarbowych) lub kredyty w bankach
Obligacje skarbowe
skarb państwa emituje obligacje na rynkach zagranicznych i międzynarodowych rynkach finansowych
waluta: USD, EUR, JPY, GPB
motywy: „obecność”, restrukturyzacja zadłużenia, finansowanie deficytu
Rating:
Niezależna ocena ryzyka dokonywana przez wyspecjalizowane agencje ratingowe (Moody's, Standard&Poor's oraz Fitch Rating) w stosunku do podmiotu zaciągającego dług.
Ocenia jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.
Prywatyzacja
monetyzacja deficytu (w wielu krajach zakazana)
zaciąganie pożyczek przez rząd w banku centralnym: rośnie podaż pieniądza banku centralnego i inflacja


(…)

… ocena ryzyka dokonywana przez wyspecjalizowane agencje ratingowe (Moody's, Standard&Poor's oraz Fitch Rating) w stosunku do podmiotu zaciągającego dług.
Ocenia jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.
Prywatyzacja
monetyzacja deficytu (w wielu krajach zakazana)
zaciąganie pożyczek przez rząd w banku centralnym: rośnie podaż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz