Dr hab. Leszek Pawłowicz - strona 3

note /search

Ewolucja nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

EWOLUCJA NAUKI O ORGANIZACJI: - podstawowe założenia koncepcji klasycznej - podstawowe założenia koncepcji behawioralnej (E. Mayo) - kierunek badań operacyjnych (ilościowy) - kierunek systemowy - kierunek sytuacyjny (podejście str...

Metody nauki o organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

1. Przedmiot, podmiot i metody nauki o organizacji: „organizacje są wszechobecne w naszym życiu stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju współczesnych społeczeństw tak powszechnym zjawiskiem społecznym zainteresowała się nauka próbując je poznać, opisać i sformułować wnioski praktyczne zmierz...

Przyczyny porażki przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

PRZEDSIĘBIORSTWO Najważniejsze przyczyny porażki przedsiębiorstw: Zarządzanie: - zbyt powolne reagowanie na potrzeby rynku - obojętne traktowanie klientów - niewłaściwe wykorzystanie potencjału kadry menedżerskiej i pracowników - zbyt wiele działań nie tworzących wartości dodanej - przestarza...

Spór o cele organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Spór o cele organizacji Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku?? Teoria tradycyjna (neoklasyczna, marginalistyczna): Przedsiębiorstwo/organizacja w tej teorii to podmiot „business unit” który maksymalizuje zysk. Teorie menadżerskie Kwestionują zasadę maksymalizację zysku i neoklasyczn...

Wizja i misja strategiczna organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

WIZJA STRATEGICZNA I MISJA ORGANIZACJI Wizja - misja - strategia Pojęcie WIZJI Visio -łac. Widzenie, wyobrażenie = oznacza szeroką koncepcje, pożądany obszar przyszłości organizacji i jej miejsca w otoczeniu jest wyrażeniem intencji i aspiracji bez szczegółowego określania sposobów i środków osią...

Zasoby organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

. Zasoby organizacji: - kapitał rzeczowy - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie - kapitał obrotowy (surowce, materiały, towary, środki pieniężne) - technologia (produkcyjna, informacyjna, zarządzania) - ludzie (...