Dr Blandyna Puszer - strona 3

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 910

28.05.2013 Wykład 11 BIZ (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne): BIZ - inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w jednym kraju, w przedsiębiorstwie na terenie innego kraju w celu osiągnięcia trwałyc...

Międzynarodowa współpraca finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644

04.06.2013 Wykład 12 Determinanty napływu BIZ można klasyfikować na różne sposoby. Na przykład możemy je podzielić na cztery grupy: Instytucjonalne Kulturowe Społeczno-ekonomiczne Polityczno-prawne Inni dzielą te czynniki na popytowe i podażowe. Jeszcze inni - na geograficzne, ekonomiczne, po...

Rynki finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1554

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 RYNEK - ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki na jakich one są proponowane i dokonywane. Rynek to ogół stale dokonujących się w gospodarce proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprze...

Rynki finansowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 924

05.03.2011 r. Przyjmując za kryterium zakres integracji nadzoru nad poszczególnymi segmentami systemu finansowego wyróżnia się modele: nadzór sektorowy - zakładający istnienie odrębnych instytucji nadzorujących poszczególne segmenty finansowe, tj. sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy...

Rynki walutowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

02.04.2011 r. GIEŁDA - miejsce, gdzie spotykają się podmioty, które zamierzają dokonać kupna i sprzedaży. Typy giełd: z punktu widzenia podmiotowego towarowe - spotykają się kupujący i sprzedający na określone towary, pieniężne (finansowe) - na których obraca się instrumentami finansowymi, m. in....

Rynki walutowe- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 812

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 5 Podmioty prowadzące działalność maklerską to firmy inwestycyjne do których należą: - domy maklerski - banki prowadzące działalność maklerską - zagraniczne firmy inwestycyjne - zagraniczne osoby p...

Rynki walutowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1554

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 Zaliczenie na ostatnim wykładzie - 1 część pytania testowe, 2 pytania do uzupełnienia, 3 część opisowa, 4 część zadania (czyli np. przeprowadzenie transakcji arbitrażowych, transakcji hedgingowych itp.). 1 i 2 część po 1 punkcie, 3 i 4 po 2 punkty. Litera...

Rynki walutowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1869

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 2 Instrumenty rynku walutowego: Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (rynek kasowy) Waluta bazowa - waluta, której ilość w danym kursie jest stała (zazwyczaj 1 lub 100 - stwo...

Rynki walutowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1057

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 3 EUR/PLN KS 3,82000 - 3,8300 d(PLN)=4% d(EUR)=2% punkty swapowe dla transakcji kupna i sprzedaży: PS(BID) =3,82*(4-2)*(30/100*360) =0,0191 PS(OFFER)=3,83*(4-2)*(30/100*360) =0,0192 3,82+0,0191=3,839...

Rynki walutowe- transakcja terminowa nierzeczywista

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 4 Kontrakt NDF - transakcje terminowa nierzeczywista NDF czyli Non-Deiverable Forward (NETTA) - terminowa transakcja nierzeczywista jest kontraktem terminowym, w którym nie dochodzi do fizycznej dostawy t...