Dr Blandyna Puszer

note /search

Dług- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

07.05.2013 Wykład 8 ALGORYT DŁUŻNIKA Nie chce spłacać zobowiązań Ogłoszenie niewypłacalności Uzgodnione z wierzycielem - moratorium -umorzenie długu (warunkowe, bezwarunkowe) - konwersja Nieuzgodnione z wierzycielem - repudiacja Chce spłacać zobowiązania Terminowo Nieterminowo: Refinansowa...

Integracja- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1120

26.02.2013 Wykład 2 Integracja - pochodzi od łacińskiego słowa integratio i w tym języku oznacza najczęściej odnowę. Natomiast w sensie scalania, zespolenia, łączenia się w kilka elementów pojawiło się później. Integracja - łączenie się oddzielnych gospodarek w większe wyodrębnione gospodarczo re...

Ogólne ujęcie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1078

19.02.2013 Wykład 1 W ogólnym ujęciu współpraca oznacza współdziałanie podmiotów (Np. osób, przedsiębiorstw, organizacji), aby osiągnąć wspólny cel (cele). R. Tuomela nazywa taką współpracę: g-cooperation (group cooperation), czyli współpraca grupowa i odróżnia ją od „słabszej kooperacji” - i-co...

Regulacje prawne- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 938

09.04.2013 Wykład 5 Przejrzystość ujęta w kodeksie odnosi się do otoczenia, w którym cele polityki, jej prawna, instytucjonalna i ekonomiczna struktura, decyzje polityki i ich racjonalne uzasadnieni, dane i informacje związane z polityką monetarną i finansową oraz zakres odpowiedzialności agencji ...

Rozwój- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

14.05.2013 Wykład 9 IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Na szczycie G8 w 2005 roku podjęto decyzje o rozpoczęciu Inicjatywy Redukcji Zadłużenia Multilateralnego. Program zakładał umorzenie całości długów wyb...

Unia celna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1204

05.03.2013 Wykład 3 Unia celna Porozumienie dwóch lub więcej państw na bazie umowy o unii celnej w ramach, którego: Polityka celna jest wspólna dla państw-sygnatariuszy, czyli wszyscy partnerzy stosują jednolite ustawodawstwo celne, jednolite procedury celne, jednolitą nomenklaturę towarową i ta...

Pytania testowe cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 3206

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer test cz.3 Gr 4 1. „Wieczny kredyt” a) odpłatne i zwrotne b) nieodpłatne i zwrotne c) odpłatne i bezzwrotne 2. Wymienialność dewiz pochodzących z eksportu jest obowiązkowa w następującym typie wymienialności: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) standardowe 3. Z...

Finanse międzynarodowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 2149

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 Literatura: Aneta Kosztowniak, Piotr Misztal, Ireneusz Pszczółka, Anna Szelągowska - Finanse i rozliczenia międzynarodowe (część: Finanse międzynarodowe) Finanse Międzynarodowe - Lutkowski Finanse Międzynarodowe - Bernasz Najlepszy - Zarządzani...

Finanse międzynarodowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1848

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 2 Międzynarodowy system finansowy - wielopoziomowy układ organizacji i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i cyrkulacji środków finansowych ( poziom regulacyjny), jak też układ organizacji i instytucji zawierających trans...

Finanse międzynarodowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1071

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 3 Wielkość i otwartość gospodarki kraju emitenta waluty: Wysoka pozycja kraju emitującego tę walutę w gospodarce światowej i światowym eksporcie. Obecny stan gospodarki kraju emitenta Trendy przyszłościowe rozwoju gospodarki Wielkość i poziom roz...