Dr Blandyna Puszer - strona 4

Rynki walutowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 6 Zawierając transakcje spekulacyjne ważna jest kwestia zajmowanej pozycji walutowej (dewizowej) Stan posiadania (zadłużania) w jakiejś walucie to POZYCJA w danym pieniądzu Gdy wierzytelności i zobowiąza...

Rynki walutowe- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 7 Próg rentowności (opłacalności, graniczny)- moment, w którym zyski pokryją koszt zapłaconej premii W przypadku opcji kupna: Próg rentowności = kurs realizacji + koszt opcji na jednostkę waluty Koszt opcji na jednostkę waluty = wartość premii / wartość k...

Rynki walutowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 8 PUT SHORT - sprzedaż opcji sprzedaży (cena poniżej PR, dla sprzedawcy oznacza, że zarabia ale zysk ograniczony jest do wysokości zapłaconej premii), pomiędzy PR a ceną wykonania zysk zostaje pomniejszony o poniesione straty, powyżej ceny wykonania to start...

Rynki walutowe- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 9 KRÓTKI DUSICIEL Polega na sprzedaży opcji kupna i opcji sprzedaży, podmiot zajmuje dwie pozycje krótkie Cena wykonania opcji kupna przewyższ...

Rynki walutowe- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 10 OSTATNI TYP - TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE Pozbawione ryzyka transakcje wykorzystujące czasową nieefektywność rynku do zawarcia kontraktów kupna sprzedaży określonych instrumentów na różnych a nawet tym samy...

Test wersja 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1120

ae.imfil.net/files/rynki_walutowe_2010__wyklady_431.doc .tu są wykłądy z 2010 r, też o strategii niedźwiedzia itp..nie wiem czy w tym roku też to było na wykładach...a poniżej co było na zaliczeniu w zeszłym roku: TEST 1. NDF - na jakich rynkach/giełdach występuje? 2. …. Odp: At the Money, In the Mo...

Test wersja 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

TEST 1. NDF - na jakich rynkach/giełdach występuje? 2. …. Odp: At the Money, In the Money, Out of Money 3. Kurs EUR/GBP - dla Anglika to kwotowanie: pośrednie czy bezpośrednie 4. coś o strategii niedźwiedziej 5. któryś podział rynku (walutowy albo lokalny) UZUPEŁNIANKA / DEFINICJE - Kurs BID cena,...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1323

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer test cz.2 1. Inwestycje bezpośrednie w bilansie płatniczym są w: a) rachunku kapitałowym i finansowym b) rachunku bieżącym c) saldzie błędów i opuszczeń 2. Waluta używana do fakturowania eksportu i importu to waluta: a) Fakturowania b) Notowania cen c...