Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

note /search

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 8218

Wykłady zawierają następujące kwestie: przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu; stopa dyskontowa; stopa zwrotu; przykład na wyjaśnienie oczekiwanej stopu zwrotu; przykład opisujący ryzyko; średnie ryzyko portfela; liczenie wielkości zwrotu w wartościach nominalnych; nierówność trzebieszewa i...

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2835

Rachunkowość zarządcza - Wykłady. Wykład pierwszy. Rachunkowość zarządcza to są rozmaite rachunki mające na celu pomiar efektywności rozwijanych lub planowanych do rozwinięcia działalności w przedsiębiorstwie. To jest bardzo ważna informacja, którą dostarcza nam rachunkowość zarządcza, bo dy...

Ekonomiczna efektywność inwestycji

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Ekonomiczna efektywność inwestycji
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 3073

Wykłady zawierają tematy, m.in.: gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie; ekonomiczne związki przedsiębiorstwa z otoczeniem; definicja zasobu w ekonomii i kryteria wyodrębnienia; zasób specyficzny a zasoby klasyczne; procedura tworzenia projektu inwestycyjnego; procedura tworzenia i podstawo...

Controlling - istota i cel

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Controlling
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 6146

Controling - Wykłady z Panią Bek - Gaik. Controlling - istota i cel Controlling - proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. Zadaniem controllingu jest zapewnienie dłu...

Polityka pieniężna - Ilościowa teoria pieniądza

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 3787

Wykłady zawierają takie zagadnienia i pojęcia, jak: pojęcie pieniądza i polityki pieniężnej; etapy powstawania pieniądza; reguły funkcjonowania systemu waluty złotej; problemy wymienialności pieniądza na złoto; powstanie pieniądza be...

Prawo podatkowe - konstrukcja prawna podatku

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 3115
Wyświetleń: 3815

in.: wykonanie zobowiązań podatkowych; funkcje podatków; konstrukcja prawna podatku; klasyfikacja (systematyka) podatków; postępowanie egzekucyjne; organy egzekucyjne; kontrola podatkowa; dobrowolne podanie się odpowiedzialności; spółki prawa handlowego. Dodatkowo notatka posiada ćwiczenia, np.: ...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 3752
Wyświetleń: 6902

...Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany. Ma on regulować całość dziedziny objętej tym zakresem, jednak nie spełnia tego zakresu, bo jest uzupełniany przepisami szczególnymi. Posi...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
Pobrań: 7259
Wyświetleń: 21833

...EGZEKUCJA może być: 1) SĄDOWA 2) ADMINISTRACYJNA Różnica między obiema egzekucjami tkwi w podstawie do wszczęcia postępowania, czyli tzw. TYTUŁ WYKONAWCZY. W przypadku egzekucji sądowej tytuły wykonawcze mają formę orzeczeń sądowych. Charakterystyczna jest tu pieczątka z klauzulą wy...

E-biznes

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Podstawy e- biznesu
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3031

E-biznes (biznes elektroniczny) to coraz częściej stosowane sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on realizowany przy użyciu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i komputerowych, w szczególności aplikacji internetowych. Termin ten został po raz pierwszy wykorzystany w 1995 r.p...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303

Wykłady mogą stanowić bezcenny materiał do nauki z finansów publicznych. WYKŁAD 3 23.10.2010 1. Podstawowe zadania Eurosystemu (art. 127 TFUE) Do podstawowych zadań Eurosystemu należą: Definiowanie i realizacja polityki pieniężnej Unii Przeprowadzanie operacji walutowych Utrzymywanie oficjalnyc...