Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - strona 2

note /search

Prawo podatkowe

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4781

W pliku znajdziecie, m.in., takie pojęcia, jak: podział podatków; trzy zasadnicze funkcje podatków; podstawowe pojęcia prawa podatkowego; obowiązek podatkowy; przychody; podatek dochodowy od osób prawnych; mały podatnik; podatek od towarów i usług (vat). Notatka posiada licz pojęcia, które zo...

Ochrona własności intelektualnej - Autorskie prawa majątkowe

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

1) Ochrona własności intelektualnej, 5 stron: porządek prawny ue; własnośd intelektualna i przemysłowa- dobra niematerialne; utwory samoistne; utwory niesamoistne; co można, a czego nie można przytaczać w utworach; prawa autorskie osobiste; ograniczenia praw majątkowych; sublicencje; patent europ...

Polityka fiskalna

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3500

W pliku znajdziecie takie pojęcia, jak: gospodarcze funkcje państwa jako imperium; sprzeczności interesów przy rozdzieleniu funkcji imperium od dominum; podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa; zakres fiskalnej redystrybucji w Polsce; pojęcia deficytu budżetowego i deficytu sektora finansó...

Polityka fiskalna -wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4228

Prowadzący to prof. Jerzy Osiatyński. Notatka liczy 20 stron. Możemy z niej dowiedzieć się tego, jakie są gospodarcze funkcje państwa, podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa, problemy z optymalizacją alokacyjnej strony polityki fiskalnej, potrzeby pożyczkowe państwa netto i brutto. P...

Negocjacje w biznesie - fazy

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2898

Dodatkowo można w niej znaleźć informacje na temat taktyk oraz jak się bronić przed złymi chwytami podczas negocjacji. Negocjacje - zajmowanie się handlem, sprzedawanie, handlowanie. Wywodzą się od wymiany i na początku dotyczyły handlu. Negocjacje - proces komunikacyjno - decyzyjny w którym st...